سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

ناراحتي هاي پوستي نوزادان

5 يکشنبه 20 تير 1395
لكه هاي تحريكي سرخ رنگ بين پاها ياسرين نوزاد ممكن است در اثر وجود ادرار در قنداق ( پوشك) يا رختخواب او باشد.

جوش قنداق:

لكه هاي تحريكي سرخ رنگ بين پاها ياسرين نوزاد ممكن است در اثر وجود ادرار در قنداق ( پوشك) يا رختخواب او باشد.

درمان:

هر روز نوزاد را با آب ولرم و صابون بشوييد.

نوزاد را بايد در هواي آزاد و در برابر آفتاب گذاشت.

سبوره(شوره سر):

پوسته هاي چرب و زردي است كه روي جمجمه نوزاد تشكيل مي شود. پوست غالبا سرخ و تحريك شده است. سبوره در سر نوزاد ( معمولا از شسته نشدن مرتب سر يا از پوشاندن آن ناشي مي شود)

درمان:

همه روزه سر نوزاد را بشوييد. اگر ممكن است از صابون هاي طبي استفاده كنيد.

به آرامي تمام پوست و شوره ها را پاك كنيد. براي شل كردن پوسته ها و شوره ها ابتدا سر را با حوله اي كه در آب ولرم خيس شده است بپوشانيد.

سر نوزاد را نپوشانيد بلكه در برابر هواي آزاد و آفتاب بگذاريد.

اگزما:

در كودكان كم سال؛ لكه هاي سرخ رنگ يابثورات بر روي گونه ها يا گاهي اوقات بر روي بازوها و دست ها تشكيل مي شود. اين بثورات شامل زخم هاي كوچك يا جوش هايي است كه ترشح و چرك دارند.

درمان:

بر روي بثورات يك كمپرس سرد بگذاريد.

بگذاريد تا آفتاب برروي لكه ها بيافتد.

در موارد شديد از يك كرم كورتيزون يا كورتيكوستروئيد استفاده كنيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:291