سالم باشیم

سلامت ناخن

خانه/سلامت ناخن

ناخن هاي فرو رفته در گوشت

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
بعضي وقتها گوشه ناخن بيشتر از وسط آن رشد مي كند و داخل گوشت مي شود. اين حالت ممكن است به دليل پوشيدن كفش تنگ يا عادت فشار دادن انگشتان به جلو كفش در پياده روي يا ورزشهاي فعال پيش بيايد.

بعضي وقتها گوشه ناخن بيشتر از وسط آن رشد مي كند و داخل گوشت مي شود. اين حالت ممكن است به دليل پوشيدن كفش تنگ يا عادت فشار دادن انگشتان به جلو كفش در پياده روي يا ورزشهاي فعال پيش بيايد.

براي جلوگيري از عارضه فرو رفتن گوشه ناخن در گوشت – گوشه كردن ناخن – بهتر است به جاي اينكه ناخن را به طور دايره اي كوتاه كنيد، آن را از عرض كوتاه كنيد و هميشه سعي كنيد ناخن هاي شما كوتاه باشد.

كفش هاي پاشنه كوتاه و جلو پهن بپوشيد تا به انگشتان شما فشار دردناك وارد نيايد.

براي معالجه ناخن گوشه كرده كمپرس آب گرم كنيد و پا را براي كاهش تورم و درد در آب گرم قرار دهيد.

اگر پوست اطراف ناخن فرو رفته در گوشت قرمز و متورم شد و چرك از آن بيرون آمد، فورا به پزشك مراجعه كنيد. ممكن است براي برداشتن آن قسمت از ناخن به يك عمل جراحي كوچك و تجويز آنتي بيوتيك نياز باشد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب بيماري هاي پوستي و درمان آن/ ريكي اوستروف/ترجمه: رضا ناظميان/ ناشر: پنجره/ ص52