سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

ناتواني جنسي حقيقي كدام است؟

5 چهار شنبه 12 اسفند 1394
ناتواني جنسي حقيقي بسيار نادر است اما وجود دارد، در اكثر مواقع اين ناتواني قابل درمان است و مي توان با كمك شناخت علت اين ناتواني آن را برطرف كرد

ناتواني جنسي حقيقي:

ناتواني جنسي كاملا حقيقي بسيار نادر است ولي وجود دارد. مثلا بعضي از پسران با وجود اينكه سالم هستند در سن بلوغ، آن احساس كه سايرين در اين سن دارند و كاملا طبيعي است را ندارند و از نظر فيزيكي هم عضو آميزشي تحريك نمي شود و اساسا فكر رابطه جنسي در جسم و روان آن ها وجود ندارد. اين جوانان از نظر ظاهر خيلي فربه بوده و پوستي نرم دارند و علاقه اي به ورزش و كار ندارند.

اگر اين حالت به علت تاخير بلوغ باشد كه 14 تا 18 سالگي پيش مي آيد چندان مهم نيست چون ابدا فرق ندارد كه شخص در سن 14 يا 18 بالغ شود ولي اگر اين تاريخ بگذرد اسباب نگراني است و اصلا طبيعي نيست.

بله مرداني وجود دارند كه تمام عمر رابطه جنسي ندارند و هوس آن را هم نكرده اند و به همين جهت ممكن است انحراف جنسي پيدا كنند.

در افراد خواجه نقص اعضا آميزشي وجود دارد، در صورتي كه در ناتوانان حقيقي جنسي اعضا آميزش كاملا سالم و طبيعي است و فقط نقص در انجام وظيفه مي باشد.

اين حالت بسيار زياد است، حتي خيلي بيشتر از آن چه بتوان فكر كرد. در هر سن و در هر دوره از زندگي پيش مي آيد و اقسام و درجات مختلف داشته كه بستگي به سن، نوع زندگي، سلامتي، طرز زندگي و شرايط روح و روان فرد دارد.

در برخي موارد اين قبيل ناتواني ها به سهولت درمان مي شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان خستگي و ناتواني جنسي/ ن. نويد/ ناشر راهيان سبز/ ص: 31