سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

مواد غذايي مفيد در برخي بيماري ها

5 سه شنبه 9 شهريور 1395
علم غذا درماني (غذاي طبيعي) به ما كمك خواهد كرد تا بتوانيم بيماري را كنترل و يا در مواردي، درمان نماييم

علم غذا درماني (غذاي طبيعي) به ما كمك خواهد كرد تا بتوانيم بيماري را كنترل و يا در مواردي، درمان نماييم. البته غذادرماني نيازمند زمان بوده و براي اين كه اثرات مثبت غذادرماني ملموس و مشهود شود توصيه مي شود كه تحت نظر و مشاوره پزشك آشنا با طب سنتي و غذا درماني صورت پذيرد.

 

مواد غذايي مفيد

چاشني غذا مفيد براي گرم مزاج ها:

سماق، غوره، آب ليموترش، تمرهندي، به و انار مي باشد.

آن چه براي سردمزاج ها مفيد مي باشد:

قيسي، سيب، عسل، انجير، مويز، كشمش، انگور شيرين، تره تيزك، انار شيرين، گردو، توت، بادام و خرما، دارچين، زنجبيل، هل، ميخك و مانند آن.

تقويت كننده هاي مغز:

مرواريد، آمله، بهار به، بهار سيب، شكوفه گلابي، گل سرخ، عرق بهار نارنج، زنجبيل، سعد، سنبل الطيب، مشك، عود، عنبر، كندر، مغز حيوانات، گوشت پرندگان

تقويت كننده هاي قلب و مفرحات آن:

گلابي آمله، تمرهندي، سيب، صندل، ريباس، كافور، گل گاوزبان، گشنيز، گل سرخ، مرواريد، نيلوفر، نارنج، هليله، ورق نقره و طلا، اسطوخدوس، ابريشم، بهمنين، جدوار، دارچين، زعفران، سنبل، سعد، شقاقل و نعنا

داروهاي تعديل كننده خون:

تخم كاسني، تخم كاهو، گشنيز، گل سرخ، آب ليمو، سكنجبين، شربت عناب، شربت صندل، شربت كدو و ...

داروهاي اشتهاآور:

سكنجبين، شربت ليمو و نعنا سبز، سركه و پياز، انار ترش، شربت پودينه

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه در طب ايراني اسلامي/ دكتر غلامرضا كردافشاري/ ناشر: نسل نيكان/ ص: 121