سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

مهم ترين علل بروز آرتروز

5 يکشنبه 2 خرداد 1395
ضربه هاي شديد و استفاده مكرر از مفصل نيز از عوامل خطر ساز مهم جهت آرتروز هستند

عوامل بروز آرتروز:

سن بالا:

بزرگترين عامل خطرساز براي آرتروز سن مي باشد. بطوريكه در زنان با سن كمتر از 45 سال فقط 2درصد و در سنين بين 45 تا 64 سال ميزان شيوع 30درصد و بالاي 65 سال اين ميزان 68درصد بوده است.

ضربه:

ضربه هاي شديد و استفاده مكرر از مفصل نيز از عوامل خطر ساز مهم جهت آرتروز هستند بي كفايتي رباط مقطع قدامي و آسيب منيسك منجرمنجر به آرتروز زانو مي شود.

چاقي:

چاقي از عوامل خطر آرتروز در زانو و دست است. تحقيقات نشان داده كه كاهش وزن به ميزان 5كيلو گرم احتمال به وجود آمدن آرتروز علامتدار زانو را 50درصد كاهش مي دهد.

علت آرتروز:

ويژگي اصلي پاتولوژي آرتروز از بين رفتن پيشرونده غضروف مفصلي است. با وجود اين آرتروز تنها بيماري بافت غضروفي نيست بلكه بيماري يك عضو است كه در آن همه بافت ها شامل استخوان زير غضروف، منيسك، رباطها و قسمت عصبي-عضلاني و غضروف گرفتار مي شوند.

علايم آرتروز:

آرتروز غالبا به صورت دردي عمقي در مفصل مبتلا توصيف مي شود كه اين درد با كاركرد مفصل تشديد مي يابد و با استراحت برطرف مي شود، اما با پيشرفت بيماري ممكن است درد دائمي باشد. سفتي و خشكي مفصل مبتلا در هنگام بيدار شدن از خواب يا بعد از مدتي دوره بي فعاليتي و بي تحركي ممكن است بارز شود. اما پس از تقريبا 30 دقيقه تسكين پيدا مي كند. بيمار ممكن است براي حركت مفاصل خود با مشكل مواجه شود و قادر نباشد آنها را خم و راست كند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص:197