سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

مصرف آب در حين ورزش

5 يکشنبه 22 شهريور 1394
آبگيري مناسب در جريان فعاليت ورزشي، عملكرد سيستم قلبي – عروقي، دستگاه تنظيم دما، عملكرد عضلات، وضعيت حجم مايعات بدن و اجراي فعاليت ورزشي را تحت تأثير قرار خواهد داد.

آبگيري مناسب در جريان فعاليت ورزشي، عملكرد سيستم قلبي – عروقي، دستگاه تنظيم دما، عملكرد عضلات، وضعيت حجم مايعات بدن و اجراي فعاليت ورزشي را تحت تأثير قرار خواهد داد. آبگيري مناسب در جريان فعاليت ورزشي، با افزايش جريان خون پوستي و ميزان تعريق، دفع گرما را بيشتر كرده، افزايش در غلظت پلاسما را محدود كرده و به حفظ برون ده قلبي كمك مي كند.

دو هدف مهم در آبگيري مجدد در حين ورزش، كاهش ميزان بالا رفتن دما و حفظ عملكرد ورزشي است. اثر آبگيري مجدد بر عملكرد دستگاه تنظيم دماي بدن احتمالا به خاطر افزايش حجم خون، كاهش بالا رفتن غلظت خون، كاهش كم آبي سلولي و حفظ پيش رونده حجم مايعات خارج عروقي است. بنابراين ورزشكاران بايستي مقدار مايعاتي كه مي نوشند به اندازه مقداري باشد كه دفع مي شود.

توجه به ذائقه فردي مي تواند ورزشكاران را به نوشيدن مايعات بيشتري تشويق كند. بعلاوه، وجود كربوهيدرات و الكتروليت ها (به ويژه سديم و پتاسيم) در نوشيدني ها مي تواند به حفظ گلوكز خون، اكسيداسيون كربوهيدرات و تعادل الكتروليت ها كمك كرده و مي تواند به حفظ عملكرد ورزشي فرد كمك كند.

هنگام مصرف نوشيدني هاي ورزشي در حين ورزش، بايد سرعت تخليه معده اي و سرعت جذب روده اي مورد توجه قرار گيرد. حجم مايع، محتواي كالري مايع، غلظت مايع، شدت فعاليت، فشار محيطي و دماي مايع، برخي از عوامل بسيار مهم در تعيين سرعت تخليه معده اي و جذب روده اي مي باشد.

ميزان مصرف مايعات در هواي گرم و مرطوب بايستي بيشتر شود. چنانچه فعاليت ورزشي بيش از يك ساعت طول بكشد، علاوه بر كاهش ميزان آب بدن، الكتروليت هاي بدن نيز كاهش مي يابد كه بايستي جبران گردد. در طي ورزش براي جايگزيني مايعات از دست رفته و اجتناب از گرماي بيش از حد، بايستي هر 15 – 20 دقيقه، 120 – 180 سي سي مايعات مصرف شود. مايعات سرد مناسب تر هستند، زيرا به سرعت جذب مي شوند و حرارت مركزي بدن را سريع تر پايين مي آورند و باعث حفظ عملكرد ورزشي فرد مي شوند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه و ورزش/ نويسنده: نبي شمسائي/ ناشر: جنگل/ ص200