سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

مشكلات ناشي از لاغري مفرط

5 يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
در اين موارد يا فرد چيزي نمي خورد و كالري لازم را دريافت نمي دارد، ويا توليد انرژي فزوني يافته است.

كاهش وزن وقتي رخ مي دهد كه نياز به كالري از ميزان دريافتي آن بيشتر باشد. در اين موارد يا فرد چيزي نمي خورد و كالري لازم را دريافت نمي كند، و يا توليد انرژي فزوني يافته است.

گاهي هم هردوي اين موارد دخالت دارند. در مورد آخر دسته اي از بيماران وجود دارند كه از اختلالات متابوليك منجمله افزايش مصرف انرژي درحال استراحت، كاهش سنتز پروتئين، افزايش تخريب پروتئين، تحليل عضلاني، كمبود كلسترول، كمبود آلبومين

و مقاومت به انسولين رنج مي برند. به اين سندرم اطلاق شده و همراه با مرگ و مير بالاست.

كاهش وزن ناشي از سندرم با فرم گرسنگي كشيدن كاملا متفائت است. در جريان گرسنگي كشيدن ميزان مصرف كالري به حدي نيست كه وزن بدن را حفظ نمايد، پس موجود زنده با كاهش ميزان مصرف انرژي در حال استراحت، در ابتدا ذخاير چربي خود را از دست مي دهد، ولي توده لخم بدن را حفظ مي نمايد. مشخصه لاغري مفرط، كاهش وزن پيامد از دست رفتن نامتعادل توده لخم بدن را و حفظ نسبي ذخاير چربي و افزايش مصرف انرژي است.

بسياري از مشكلات متابوليك موجود در لاغري مفرط از اثرات سيتوكين ها ناشي مي شود. سيتوكين ها سبب بي اشتهايي، افزايش متابوليسم، مهار ليپوپروتئين و افزايش توليد پروتئين هاي فاز حاد مي شوند. افراد مسن و ديابتي بيشتر در معرض لاغري مفرط هستند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص:139