سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

مشكلات شايع در درمان بيماري هاي آميزشي

5 پنج شنبه 16 ارديبهشت 1395
بيماري هاي آميزشي به عنوان يكي از مسائل عمده جنسي و به دليل افزايش روزافزون اين بيماري ها بخصوص افزايش شديد بروز بيماري ايدز داراي اهميت زيادي مي باشند

بيماري هاي آميزشي به عنوان يكي از مسائل عمده جنسي و به دليل افزايش روزافزون اين بيماري ها بخصوص افزايش شديد بروز بيماري ايدز داراي اهميت زيادي مي باشند و آشنايي با آن براي همه ي جوانان و خانواده ها ضرورتي اجتناب ناپذير اسا و هرچه آگاهي افراد از اين بيماري ها بيشتر باشد احتمال ابتلا كمتر خواهد بود. به علت شناسايي كم، گزارش كم و تاخير در گزارش ، تعداد موارد بيماري هاي آميزشي در دنيا به طور دقيق مشخص نيست.

چرا تعيين شيوع واقعي بيماري هاي آميزشي مشكل است؟

4دليل عمده براي اين مسئله وجود دارد:

1. زنان و مردان ممكن است شكل بدون علامت عفونت را داشته باشند. اما زنان بيشتر از مردان به نوع بدون علامت اين عفونت ها مبتلا مي گردند و به دليل بدون علامت بودن به دنبال درمان نمي روند.

2. به دليل زشت شمردن بيماري هاي آميزشي يا خجالت كشيدن، بسياري از مردم به دنبال درمانگرهايي مي روند كه بيماري هاي آميزشي يا خجالت كشيدن، بسياري از مردم به دنبال درمانگرهايي مي روند كه بيماري آنها را گزارش نكنند از قبيل بخش خصوصي يا درمان هاي سنتي.

  1. كلينيك هاي درمان بيماري هاي آميزشي براي همه در دسترس نيست.
  2. برخي از مسئولين شيوع بالاي بيماري هاي آميزشي را قبول ندارند اگرچه همه گيري ايدز اين نظريه را رد مي كند.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب كاملترين راهنماي روش هاي پيشگيري از حاملگي/ دكتر محمد نخعي/ ناشر: آينده سازان/ ص: 145