سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

مردان چگونه انزال را كنترل مي كنند؟

5 پنج شنبه 6 خرداد 1395
انزال در مردان تحت كنترل مجموعه ماهيچه هايي تحت عنوان ماهيچه ها pc مي باشد.

انزال در مردان تحت كنترل مجموعه ماهيچه هايي تحت عنوان ماهيچه ها pc مي باشد. برخي نقش هاي اين ماهيچه ها در اندام تناسلي عبارتند از:

تاثير در مدت زمان رسيدن به انزال

تاثير در لذت دريافتي از ارگاسم به هنگام رسيدن به انزال

تاثير در شدت و قدرت انزال

تاثير در ميزان و توانايي نعوظ آلت تناسلي

 

با توجه به چهار مورد مذكور، هرچه ماهيچه هاي pc از قدرت بيشتري برخوردار باشند، مدت انزال طولاني تر، شدت و قدرت آن بيشتر و نعوظ آلت قوي تر و شديدتر خواهد بود. كنترل انزال با تقويت اين ماهيچه ها بهترين و كاراترين روش براي كنترل در مردان است.

مزيت هاي كنترل انزال با روش تقويت ماهيچه هاي pc عبارتند از:

اصل مشكل را برطرف مي كند و به دنبال پنهان كردن آن اس

بلند مدت است و درمان آن به صورت مقطعي و موضعي نيست

هيچگونه دارو يا ماده اي لازم ندارد، فقط چند دقيقه تمرين روزانه كافيست

علاوه بر كنترل انزال، باعث افزايش قدرت آلت و شدت انزال نيز مي شود

نيازمند كاهش لذت در طول آميزش يا ايجاد انقطاع در آميزش نيست

 

ماهيچه pc ضعيف باعث نعوظ ضعيف و انزال ضعيف، سريع و حتي زودرس مي شود. بنابراين كنترل انزال موضوعي است كه به توسعه و تقويت ماهيچه pc مربوط مي شود.

راه هاي مختلفي براي پيدا نمودن ماهيچه ي pc در بدن وجود دارد. در اينجا به دو روش آن اشاره شده است:

1. قطع نمودن جريان ادرار: شما مي توانيد به هنگام تخليه ي ادرار روي ماهيچه ي pc فشار وارد كنيد تا جريان ادرار قطع شود.

2. حركت دادن آلت: با انگشت اشاره خود قسمت هاي مختلف ماهيچه ي pc را فشار دهيد تا جايي برسيد كه به هنگام فشار آن، آلت نعوظ يافته ي شما حركت كند و بالا و پايين برود. اين قسمت همان ماهيچه pc است.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب رازهاي موفقيت در رابطه جنسي/ حسن خان جمالي، مينا ميكائيلي بنيادآباد/ ناشر: نهضت پويا/ ص 149