سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

محل نگهداري نوزاد

5 پنج شنبه 3 دي 1394
مكان نوزاد از نظر روشني و تاريكي بهتر است رو به تاريكي باشد. از نظر درجه حرارت معتدل باشد، آفتاب مستقيم بر وي نتابد، به عبارتي در سايه باشد.

مكان نوزاد از نظر روشني و تاريكي بهتر است رو به تاريكي باشد. از نظر درجه حرارت معتدل باشد، آفتاب مستقيم بر وي نتابد، به عبارتي در سايه باشد.

نوزاد را بايد از صداهاي شديد حفظ كرد تا به شنوايي وي آسيبي نرسد. ضمنا در بالاي سر وي و يا اطراف روشني چراغ و يا چيزي كه توجه وي را جلب مي كند، وجود نداشته باشد. چون عضلات و اعصاب چشم نرم است و در جاي خود استحكام ندارند. احتمال چپ شدن چشم نوزاد وجود دارد.

نوزاد را مي توان در گهواره گذاشت، آن را تكان داد و براي وي لالائي خواند؛ چون تكان دادن و لالائي خواندن باعث آرامش و لذت او مي شود؛ اما بعد از شير خوردن نبايد گهواره را تكان داد؛ چون مي تواند باعث سوء هضم شود.

سر طفل در گهواره بايد بالاتر از بدن او باشد. پس پايه گهواره در سمت سر نوزاد طوري قرار داده شود كه بالاتر قرار گيرد تا فضولات به سمت مغز صعود نكند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب طب سنتي اسلامي / پرفسور حسين خيرانديش/ ناشر: ابتكار دانش/ ص223