سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

مانيا و نشانه هاي شناخت آن

5 چهار شنبه 27 مرداد 1395
رفتار نامتعارف و مهار گسسته: ولخرجي و هدردادن پول، افراط در قماربازي، هيپرسكسوآليته و بي مبالاتي جنسي.

 

مانيا:

علايم و نشانه ها

رفتار نامتعارف و مهار گسسته: ولخرجي و هدردادن پول، افراط در قماربازي، هيپرسكسوآليته و بي مبالاتي جنسي.

افراط در فعاليت و مسئوليت پذيري

تحمل كم براي ناكامي

نشانه هاي نباتي: افزايش ميل جنسي، كاهش وزن و بي اشتهايي، بي خوابي (به شكل فقدان نياز به خواب ظاهر مي شود، افزايش انرژي)

اطلاعات به دست آمده از معاينه وضعيت رواني

ظاهر و رفتار كلي: تحريك رواني حركتي، اغواگري، لباس هاي پر زرق و برق، آرايش افراطي

عاطفه: بي ثباتي شديد( ممكن است تغييرات سريع به صورت افسردگي داشته باشد).

خلق: نشئه اي، نمايشي و فراگير، تحريك پذير، مشخص با توقع زياد.

تكلم: پرفشار، بلند، پرهيجاني، مبالغه آميز، ممكن است بي ربط گردد.

محتواي فكر: احترام به نفس فوق العاده زياد، خودبزرگ پنداري، بسيار خودمدار، هذيان و كمتر از توهمات.

نظام حسي: بسيار مستعد حواسپرتي، اشكال در تمركز

نظام حسي: بسيار مستعد حواسپرتي، اشكال در تمركز

بينش/قضاوت: شديدا مختل.

 

ملاك هاي تشخيص:

1.يك دوره مشخص خلق غيرطبيعي و مستمر بالا، همراه با احساس خود بزرگ بيني يا تحريك پذير كه حداقل يك هفته طول بكشد.

2. در ضمن دوره اختلال خلق حداقل 3تا از علايم زير موجود مي باشد.

- افزايش احترام به نفس يا خودبزرگ بيني

- كاهش نياز به خواب

- حراف تر از معمول يا احساس فشار براي صحبت مستمر

- پريشاني حواس

- پرش افكار يا سبقت جويي افكار

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

خلاصه بيماري هاي روانپزشكي / دكتر محمدرضا مجلسي/ ناشر: روزنو/ ص66