سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

مالاريا و راه هاي درمان

5 پنج شنبه 7 مرداد 1395
مالاريا بيماري است عفوني خوني كه باعث تب شديد و لرز مي شود.

مالاريا بيماري است عفوني خوني كه باعث تب شديد و لرز مي شود. مالاريا توسط پشه انتقال مي يابد. پشه، انگل مالاريارا را از خون شخص مبتلا به مالاريا مي مكد و به شخص بعدي كه مي گزد تزريق مي كند.

علايم مالاريا:

حملات شخص مالاريائي 2 يا 3 روز و با چندين ساعت طول مي كشد. و آن شامل 3مرحله است.

1. قالبا با لرز و سردرد شروع مي شود، شخص مبتلا به مدت 15 دقيقه الي يك ساعت مي لرزد.

2. بدنبال لرز تبي معادل 40 درجه يا بيشتر به دنبال دارد. شخص ضعيف و ملتهب است و گاهي هذيان مي گويد.

3. سرانجام شخص شروع مي كند به عرق كردن و تبش پايين مي آيد. پس از هر حمله شخص احساس ضعف مي كند اما كم و بيش احساس بهبودي مي كند.

 

معمولا مالاريا هر 2 يا 3 روز تب ايجاد مي كند( بر حسب نوع مالاريا) اما در آغاز ابتلا ممكن است هر روز تب ايجاد كند. در كودكان كم سال و اشخاصي كه پيش از اين به مالاريا مبتلا بوده اند الگوي تب ممكن است منظم يا مشخص نباشد. به همين جهت كسي كه به تب هاي نامعلوم مبتلاست بايد خونش را مورد آزمايش مالاريا قرار دهد.

مالارياي مزمن غالبا سبب بزرگ شده طهال و كم خوني مي شود.

 

تجزيه و درمان:

اگر شما مظنون به مالاريا هستيد يا دچار تب هاي مكرر هستيد، براي آزمايش خون به مركز بهداشت مراجعه كنيد.

اگر در نزديكيتان مركز بهداشت نيست از كلروكين يا هر داروي ديگري يا هر داروي ديگري كه در منطقه تان در درمان مالاريا مؤثر است استفاده كنيد.از قرص هايي كه 150 ميلي گرم باز كلروكين دارد استفاده كنيد.

اگر شخصي كه احتمالا مالاريا دارد تشنج يا ساير علائم مننژيت را نشان داد ممكن است مالارياي مغزي داشته باشد. در صورت امكان فورا به او كلروكين تزريق كنيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:259