سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

لطفا ديابتي ها توجه داشته باشند

5 سه شنبه 31 شهريور 1394
پروتئين هاي گياهي منابع بهتري از پروتئين هاي حيواني هستند كه به افراد ديابتي توصيه مي شود.

پروتئين هاي گياهي منابع بهتري از پروتئين هاي حيواني هستند كه به افراد ديابتي توصيه مي شود.

پروتئين هاي گياهي براي افراد ديابتي سودهايي دارند. غذاهاي گياهي چربي كمتر (مخصوصا در مورد چربي اشباع) و فيبر بالاتري دارند. پروتئين هاي حيواني باعث اضافه شدن كلسترول و چربي اشباع به رژيم هاي ما مي شوند. افراد ديابتي بيشتر در خطر بيماري قلبي در سنين پايين تر هستند؛ بنابراين، مهم است كه مقدار دريافتي چربي اشباع و كلسترول خود را كم كنند. براي افرادي كه با بيماري كليوي ناشي از ديابت، تغيير منبع پروتئين در رژيم به عنوان يك درمان تحت مطالعه است.

اينكه پروتئين هاي گياهي (مثل لوبيا، آجيل، سبزيجات و توفو) بر پروتئين حيواني (گوشت، گوشت ماكيان، ماهي، شير، تخم مرغ) ارجحيت دارد يا نه، ثابت نشده است. آخرين تحقيقات را با متخصص ديابت خود بحث كنيد.

ما اين را كه مردم كشورهاي ديگر كه مقدار كمتري گوشت و مقدار بيشتري پروتئين سويا مي خورند، به ميزان كمتري به سرطان و بيماري قلبي نسبت به آمريكايي ها كه مقدار زيادي پروتئين حيواني مصرف مي كنند، مبتلا مي شوند. پروتئين حيواني هر 8 نوع آمينو اسيد كه شما براي ساخت سلول هايتان نياز داريد را در خود دارد. از آنجا كه بدن شما نمي تواند آنها را بسازد، انتخاب هاي غذايي شما بايد آنها را تأمين كند. به هر حال خوردن غذاهاي متنوعي از پروتئين هاي گياهي مي تواند تمام آمينواسيدهاي ضروري شما را تأمين كند.

مصرف غذاهاي حاوي سويا:

سويا مقدار كمتري چربي اشباع و پروتئين با كيفيت بالا دارد و كلسترولي ندارد. دانشمندان در حال تحقيقات درباره تركيبات موجود در دانه هاي سويا هستند كه ريسك بيماري هاي مزمن مانند بيماري قلبي، استئوپروز و سرطان را پايين مي آورند. خوردن غذاهاي حاوي سويا مي تواند كلسترول خون را پايين آورده و خطر بيماري قلبي را كاهش دهد. پروتئين سويا حاوي گروهي از فيتوكميكال ها(مواد شيميايي گياهي) به نام ايزوفلاوون هستند كه مي تواند سطح كلسترول خون را مستقيما پايين بياورد. در مرحله هاي مشخصي از بيماري كليوي، مصرف پروتئين گياهي نسبت به پروتئين حيواني فشار كمتري روي كليه ها مي آورد. دانه هاي سويا در غذاهاي متنوعي از بستني گرفته تا برگرها به كار مي رود و مي تواند به صورت كامل خورده شوند يا در دستور غذاهاي شما باشند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب دانستني هاي ديابت، شامل 101 نكته تغذيه اي/ سيد وهاب الدين رضواني/ ناشر: دنياي تغذيه/ ص20