سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

لزوم رعايت رژيم كم كربوهيدرات براي ديابتي ها

5 پنج شنبه 12 آذر 1394
اگرچه كاهش وزن براي كسب مزاياي رژيم غذايي كم كربوهيدرات الزامي نيست اما هيچ مداخله ي تغذيه اي بهتر از محدوديت مصرف كربوهيدرات ها سبب كاهش وزن نمي شود.

دانشمندان به عدم موفقيت رژيم هاي غذايي كم چرب در بهبود چاقي، خطر بيماري هاي قلبي و عروقي و سلامت كلي افراد اشاره مي كنند و با توجه به گزارش هاي مكرر درباره ي عوارض جانبي داروهاي كنترل ديابت، نتيجه گيري نمودند كه بايد توجه ويژه اي به روش تغذيه اي اين بيماران كرد.

در اين مقاله به 11 نكته ي مهم و شواهدي دال بر مؤثر بودن رژيم كم كربوهيدرات در درمان ديابت نوع2  به عنوان خط اول درمان و استفاده از اين رژيم همراه با تزريق انسولين براي درمان بيماران مبتلا به ديابت نوع1 اشاره شده است.

1. در طول مدت شيوع اپيدميك چاقي و ديابت نوع 2، افزايش كالري دريافتي تقريباً به طور كامل به دليل افزايش مصرف كربوهيدرات ها بوده است.

2. كسب مزاياي محدوديت مصرف كربوهيدرات رژيم غذايي الزاماٌ نياز به كاهش وزن ندارد.

3. اگرچه كاهش وزن براي كسب مزاياي رژيم غذايي كم كربوهيدرات الزامي نيست اما هيچ مداخله ي تغذيه اي بهتر از محدوديت مصرف كربوهيدرات ها سبب كاهش وزن نمي شود.

4. پايبندي به رژيم هاي كم كربوهيدرات توسط افراد مبتلا به ديابت نوع2 حداقل به اندازه ي پايبندي به ساير مداخلات تغذيه اي مفيد بوده است و غالباٌ به طور قابل توجهي بهتر شده است.

5. جايگزيني كربوهيدرات ها با پروتئين معمولاٌ سودمند است.

6. چربي كل و اشباع در مواد غذايي با خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي ارتباطي ندارد.

7. ميزان اسيدهاي چرب اشباع موجود در پلاسما به وسيله ي محدوديت مصرف كربوهيدرات ها بهتر از كنترل مصرف چربي در رژيم غذايي كنترل مي شود.

8. بهترين پيش بيني كننده ي عوارض ميكرووسكولار و تا حد كمتري عوارض ماكرووسكولار در بيماران مبتلا به ديابت نوع2 كنترل گلايسميك يا كنترل هموگلوبينA1C  است.

9. كاهش مصرف كربوهيدرات ها مؤثرين روش براي كاهش تري گليسريدها و افزايش ليپوپروتئين با دانسيته ي بالا است.

10. بيماران مبتلا به ديابت نوع2 كه از رژيم هاي غذايي كم كربوهيدرات تبعيت مي كنند غالباٌ از مصرف داروهاي ضد ديابت بي نياز مي شوند و افراد مبتلا به ديابت نوع1 معمولاٌ به انسولين كمتري نياز دارند.

11. كاهش شديد قندخون از طريق محدوديت مصرف كربوهيدرات ها در رژيم غذايي هيچ عارضه ي جانبي قابل مقايسه اي با تأثيرات درمان فشرده با دارو ندارد.

 

منبع: آكا ايران