سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

لارنژيت بيماري خطرناك

5 چهار شنبه 3 شهريور 1395
درصورتي كه قطع صدا با درد بسيار شديد حين بلع بزاق توام باشد مراجعه فوري به پزشك ضروري است

درصورتي كه قطع صدا با درد بسيار شديد حين بلع بزاق توام باشد مراجعه فوري به پزشك ضروري است. التهاب و تورم قسمت فوقاني حنجره به انسداد راه تنفسي منجر مي گردد. همچنين در صورت مشاهده خون در سرفه، شنيدن صداي اضافي هنگام تنفس، و يا بهبود نيافتن و ادامه پيداكردن گرفتگي صدا علي رغم اجتناب از حرف زدن بايد حتما به پزشك مراجعه نمود. به درازا كشيدن لارينژيت ممكن است خبر از وجود تومور در ناحيه گلو و حلق دهد، لذا در صورت عدم بازگشت صدا به حالت طبيعي پس از 3 تا 5روز با پزشك خود مشاوره كنيد.

كنترل داروهاي مصرفي؛ كارشناسان معتقدند داروهاي خاصي سبب خشكي شديد تارهاي صوتي مي شوند. پس اگر به داروهاي خود ظنين هستيد حتما نظر پزشك خود را در اين زمينه جويا شويد. داروهايي كه احتمال مي رود در ايجاد خشكي تارهاي صوتي مؤثر باشند عبارتند از: داروهاي ضد فشارخون، تيروئيد و آنتي هيستامين ها.

استفاده از سيستم هاي تقويت صدا؛ اگر شغلتان ايجاب مي كند كه با صداي بلند صحبت كنيد بهتر آن است كه از وسيله اي جهت بلند كردن صدا استفاده كنيد. ما اغلب استفاده از سيستم هاي تقويت صدا را جهت محافظت از تارهاي صوتي فراموش مي كنيم.

به صداي خود احترام بگذاريد؛ اگر مجبور به سخنراني هستيد و دچار گرفتگي صدا شده ايد بهتر است سخنراني خود را به وقت ديگري موكول كنيد. در غير اين صورت شانس آسيب دايمي تارهاي صوتي را افزايش مي دهيد.

تعليم صدا؛ اگر مجبور به حرف زدن زياد هستيد بهتر است به فكر تعليم و تقويت صداي خود باشيد. عدم تعليم و تقويت صدا باعث انقباض و قرار گرفتن ماهيچه هاي نگه دارنده حنجره در مقابل يكديگر مي شود. در حاليكه با تعليم صدا مي توان كاري كرد كه همه ماهيچه ها به طور همنوا و گروهي عمل كنند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان هاي خانگي/ دبورا تكاك/ مترجم: مينا اسماعيلي/ ناشر: گلبرگ/ ص685