سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

كودكان سالم با ورزش مناسب

5 يکشنبه 19 ارديبهشت 1395
به طور معمول والدين از ما مي پرسند كه آيا ورزش براي كودكان آن ها بي خطر است و كودكان بايد با چه شدتي ورزش كنند.

به طور معمول والدين از ما مي پرسند كه آيا ورزش براي كودكان آن ها بي خطر است و كودكان بايد با چه شدتي ورزش كنند. درحال حاضر هيچ عامل فيزيولوژيك واضح زمينه اي وجود ندارد كه باعث گردد كودكان كمتر از بزرگسالان براي انجام فعاليت هاي طولاني مدت مستمر مناسب باشند.

در صورتي كه كودكان از ورزش لذت مي برند و بدون علامت باشند، دليلي وجود ندارد كه آن ها را از تمرين يا شركت در مسابقات ورزشي مربوطه منع كنيم.

اقدامات لازم:

كودكان مي توانند در شدت ها و طي مدت هاي مختلف ورزش كنند. مع الوصف آنها فعاليت هاي متناوب كوتاه مدت را كه داراي جزء تفريحي زياد باشد، ترجيح مي دهند. فوتبال بيش از دويدن روي نوار گردان طرفدار دارد و دوچرخه سواري در فضاي باز بهتر از دوچرخه ثابت تحمل مي شود. علاوه بر اين، به نظر مي رسد كودكان فعاليت هايي را كه تكرار شده تنها چند ثانيه طول مي كشد و دوره هاي استراحت كوتاهي دارد، تحمل مي كنند. انواع فعاليتي كه كمتر از بقيه به صورت فيزيولوژيك تحمل مي شوند، فعاليت هايي هستند كه بسيار شديد بوده و 10تا90 ثانيه به طول مي انجامند.

كودكان بيش از بزرگسالان مستعد بروز مشكلات عضلاني اسكلتي ناشي از استعمال مفرط هستند. عوامل خطرزا عبارتند از:

هرگونه تغيير ناگهاني در شدت، مدت يا تناوب ورزش به ميزان بيش از 10درصد در هفته

عدم تعادل عضلاني تاندوني در قدرت و انعطاف پذيري

اشكال آناتوميك در راستاي اندام هاي تحتاني

كفش و زمين نامناسب

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ دكتر اكبر نيك پروژه/ ناشر:موسسه پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ ص:179