سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

كنترل قندخون

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
براي تشخيص ديابت چند قطره از ادرار خود را در مسير مورچه ها قرار دهيد. اگر مورچه ها دور آن جمع شدند ديابت داريد و قند خون تان بالا زده است ولي اگر از آن فرار كردند ديابت نداريد.

براي تشخيص ديابت چند قطره از ادرار خود را در مسير مورچه ها قرار دهيد. اگر مورچه ها دور آن جمع شدند ديابت داريد ولي اگر از آن فرار كردند ديابت نداريد.

روش سنتي كنترل كننده

1. يك قاشق مرباخوري لب پر دارچين را در يك ليتر عرق شنبليله و گزنه، دم كرده سه وعده ناشتا، هر وعده يك ليوان از اين دم كرده را با يك قاشق مرباخوري مخلوطي از تخم شنبليله و سياه دانه ميل كنيد.

توجه: مقدار تخم شنبليله و سياهدانه مساوي باشد.

2. گزنه+ دارچين+ سياهدانه+ تخم شنبليله+ برگ درخت گردو+ برگ شاهتوت+ حنظل.

توجه: اگر قند، شديد است يك كپسول از تركيب بالا را صبح و يك كپسول شب و اگر قند، شديد نيست يك كپسول را در يك نوبت(مثلا شب) ميل كنيد.

توجه داشته باشيد كه در اثر استعمال اين قرص ممكن است شكم، سر و صدا داده و دچار اسهال نيز بشويد. هيچ جاي نگراني نيست و پس از گذشت يك هفته، اين حالت مرتفع خواهد شد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب بيماري هاي قلب، خون و عروق(1)/ استاد خيرانديش/ ناشر: گوهر ماندگار/ ص 49