سالم باشیم

چربی خون

خانه/چربی خون

كنترل سطح كلسترول

5 دوشنبه 20 ارديبهشت 1395
كلسترول خون يك ماده طبيعي مومي شكل است كه در تمامي سلول هاي بدن وجود دارد.

كلسترول خون يك ماده طبيعي مومي شكل است كه در تمامي سلول هاي بدن وجود دارد. كلسترول يكي از انواع چربي مي باشد و در خون جريان دارد. بدن از كلسترول براي تشكيل ديواره سلولي و ساخت برخي از هورمون ها استفاده مي كند و بنابراين يك جز ضروري مي باشد.

كبد در شرايط طبيعي به ميزان مورد نياز بدن كلسترول توليد مي كند(در حدود 1000 ميلي گرم در روز). در غذاهاي حيواني مانند گوشت، تخم مرغ و لبنيات، كلسترول وجود دارد(كلسترول غذايي). اگر سطح كلسترول خون بالا باشد در ديواره عروق خوني به عنوان جزيي از پلاك رسوب مي كند(رسوبات چربي).

افزايش ضخامت پلاك منجر به محدود نمودن جريان خون مي شود. اين روند سفت و سخت شدن سرخرگ ها (تصلب شرايين يا آرترواسكلروز) ناميده مي شود و فرد را در معرض خطر بيشتري براي ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي قرار مي دهد.

تري گليسيريدها، چربي هاي اصلي خون هستند كه هم در غذاها وجود دارند و هم توسط بدن توليد مي شوند.

تري گليسيريذ ها نيز مشابه كلسترول در خون جريان مي يابند و به عنوان سوخت جهت توليد انرژي در سلول هاي بدن به كار مي روند. كلسترول و تري گليسيريدها را روي هم چربي هاي خون مي نامند. كالري هاي اضافي كه شما با مصرف غذا دريافت مي كنيد تبديل به تري گليسيريدها مي شوند و جهت ذخيره به سلول ها حمل مي شوند. در بين وعده هاي غذايي، هورمون ها ميزان آزادسازي تري گليسيريدها ممكن است در عروق خوني رسوب كنند و در ايجاد تصلب شرايين ( آترواسكلروز) مشاركت نمايند.

تري گليسيريدها و كلسترول در خون حل نمي شوند و توسط ناقليني تحت عنوان ليپوپروتئين ها در خون جابجا مي شوند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ دكتر اكبر نيك پروژه/ ناشر:موسسه پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ ص: 33