سالم باشیم

چربی خون

خانه/چربی خون

كاهش چربي خون با غلات

5 دوشنبه 4 آبان 1394
جو دوسر، كلسترول LDL را به طور مؤثري نسبت به گندم پايين مي آورد. جو دوسر و گندم هر دو حاوي فيبر هستند.

مطالعات نشان مي دهد كه جو دوسر، كلسترول  LDL را به طور مؤثري نسبت به گندم پايين مي آورد. جو دوسر و گندم هر دو حاوي فيبر هستند.

نكته جالب توجه اينست كه ميزان فيبرهاي محلول و نامحلول در آنها متفاوت است.  گندم حاوي فيبر غيرمحلول بيشتري نسبت به جو دوسر است، كه اين امر به جلوگري از يبوستكمك مي كند. در حالي كه جو دو سر داراي فيبر محلول بيشتري است، كه اين عامل(فيبر محلول بيشتر) به پايين آمدن سطح كلسترول خون كمك مي كند. در جريان خون، كلسترول به صورت كلسترول خوب ( HDL ) و كلسترول بد (LDL) وجود دارد.  كلسترول LDL، به احتمال زياد باعث حمله قلبي مي شود. فيبر محلول موجود در جو دوسر، مشخصاً به كاهش سطح كلسترول LDL (اين كلسترول خطر حملات قلبي را افزايش مي دهد) كمك مي كند.

علاوه بر جو دوسر كه منبع خوبي از فيبر محلول است، غلات كامل، ميوه ها، سبزيجات ، لوبيا و ساير دانه ها نيز حاوي فيبر محلول هستند. در بسياري از محصولاتي كه از جو دو سر يا ساير غلات ساخته مي شوند، مقدار زيادي از فيبر طي فرآيندهاي مختلف از بين مي رود، بنابراين فقط غلات كامل و محصولات به دست آمده از غلات كامل، منبع خوبي از فيبر هستند.

 

منبع: تبيان