سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

قوانيني براي صحيح غذا خوردن

5 سه شنبه 11 خرداد 1395
اكثر مردم زياد مي خورند. يك چهارم از آنچه مي خورند براي رشد بدنشان مورد استفاده قرار مي گيرد

1. وقت كافي در نظر بگيريد، حداقل نيم ساعت براي غذا خوردن اخصاص دهيد.

2. غذا را به شكلي رغبت انگيز و جذاب تهيه و سرو كنيد.

3. غذا را در آرامش و با آسودگي ميل كنيد.

4. لقمه هاي خود را كوچك برداريد.

5. لقمه ها را خوب بجويد و با بزاق آغشته كنيد. غذايي كه خوب جويده شود نيمي از عمليات گوارش را گذرانده است.

6. لقمه ها را مزه مزه كنيد.

7. تنها برخوردن خود متمركز شويد.

8. كساني كه از دندان مصنوعي استفاده مي كنند، بايد دندان هاي يك دست داشته باشند(دندان مصنوعي خوب از دنداني طبيعي خراب بهتر است)

 

چقدر بايد غذا خورد؟

اكثر مردم زياد مي خورند. يك چهارم از آنچه مي خورند براي رشد بدنشان مورد استفاده قرار مي گيرد و از سه چهارم بقيه موجب اضافه وزن و بروز بيماري ها مي شود.

مقدار مورد نياز غذا در افراد متفاوت است. عواملي مانند گوارش (مصرف غذا در بدن) كارهاي جسمي و فكري، سن، جنسيت و غيره در تعيين مقدار غذاي مورد نياز مؤثرند. با اين حال بهترين راه تعيين مقدار غذاي مورد نياز هر فرد، كاركرد صحيح و دقيق بازتاب سيري است. افراد عادي نمي توانند به بازتاب سيري به عنوان تعيين كننده مقدار غذا اعتماد كنند، پس تا جايي كه مي توانند، مي خورند تا معده آن ها كاملا پر شود و سپس دست مي كشند ولي اين حالت را نمي توان بازتاب واقعي سيري ناميد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پاكسازي درون، راز سلامت تن و روان/ اريش راوخ/ مترجم: دكتر محمد عيوضي/ ناشر: سارگل/ ص: 86