سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

قبل از ورزش چه بخوريم؟!

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
يك تغذيه درست ورزشي را تغذيه اي مي دانند كه باعث تأمين انرژي مورد نياز بدن در حين انجام فعاليت بدني شود. بسياري از ورزشكاران بر روي غذاي قبل از ورزش تأكيد زيادي دارند و باور دارند كه تغذيه مناسب قبل از ورزش، عنصر كليدي اجراي حركات ورزشي است.

تغذيه قبل از ورزش

يك تغذيه درست ورزشي را تغذيه اي مي دانند كه باعث تأمين انرژي مورد نياز بدن در حين انجام فعاليت بدني شود. بسياري از ورزشكاران بر روي غذاي قبل از ورزش تأكيد زيادي دارند و باور دارند كه تغذيه مناسب قبل از ورزش، عنصر كليدي اجراي حركات ورزشي است. غذايي كه قبل از ورزش خورده مي شود بايد به عنوان يك موقعيت خوب براي تنظيم صحيح ميزان كربوهيدرات و مايعات بدن و ميزان انرژي مورد نياز بدن جهت انجام فعاليت مورد نظر در نظر گرفته شود. تغذيه مناسب در طول زمان تمرين به ورزشكار كمك خواهد كرد كه سخت تر تمرين كند، حجم عضلات را افزايش دهد و ذخاير انرژي مورد نياز براي كارآيي بهتر در رقابت را اندوخته نمايد.

آيا تغذيه قبل از مسابقات براي همه ورزشكاران يكسان است؟

اگرچه ممكن است ورزشكاران خواهان اين باشند كه دقيقا بدانند چه زمان، چه چيز و چه مقدار بخورند، ولي بايد توجه داشت كه هيچ توصيه اختصاصي براي همه ورزشكاران وجود ندارد، هيچ رويه يكساني نيست كه براي همه افراد مناسب باشد. ورزشكاران لازم است كه خودشان دريابند كه چه غذايي برايشان مطلوب تر است. به عنوان مثال برخي از دونده ها مي توانند در مدت يك ساعت قبل از يك مسابقه بزرگ غذا بخورند، مبتلا به كرامپ هاي معده مي شوند. برخي از ورزشكاران دوست دارند غذاي كم حجمي بخورند تا معده و اعصاب خود را آرام كنند. ورزشكاران بايد در طول تمرينات تجربيات لازم را بدست آورند تا به بهترين برنامه غذايي براي خود پي ببرد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه و ورزش/ نويسنده: نبي شمسائي/ ناشر: جنگل/ ص211