سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

قاعدگي دردناك در دختران

5 يکشنبه 10 مرداد 1395
بيشتر دختران اولين بار در فاصله بين 11 و 16 سالگي دچار قاعدگي يا عادت ماهيانه مي شوند. به عبارت ديگر به سني مي رسند كه مي توانند آبستن شوند.

بيشتر دختران اولين بار در فاصله بين 11 و 16 سالگي دچار قاعدگي يا عادت ماهيانه مي شوند. به عبارت ديگر به سني مي رسند كه مي توانند آبستن شوند.

به طور طبيعي قاعدگي هر 28 روز يكبار يا حدود آن رخ مي دهد و 3 تا 6 روز به طول مي انجامد كه البته بر حسب افراد مختلف تعداد اين روزها ممكن است تغيير كند. قاعدگي دردناك يا نامنظم در دختران نوجوان شايع است و معمولا به اين معنا نيست كه اشكالي در ميان است.

چنانچه قاعدگي شما دردناك است:

هيچ گونه نيازي به استراحت نيست. در حقيقت دراز كشيدن و آرام ماندن در محل، درد را شديد تر مي كند.

حركت كردن و انجام كارهاي سبك غالبا مفيد است.

يا مايع خيلي گرم بنوشيد و پاهاي خود را در آب خيلي گرم بگذاريد.

استفاده از آسپرين يا قرار دادن كمپرس آب گرم بر روي شكم نيز درد را كاهش مي دهد.

در طي دوران قاعدگي، مانند تمام مواقع ديگر، زن بايد خود را تميز نگهدارد. به اندازه ي كافي استراحت كند و تغذيه متعادلي داشته باشد، او مي تواند همه چيزهايي را كه معمولا در حالت عادي مصرف مي كند ميل كند و به كار روزمره خود ادامه دهد. نزديكي جنسي در زمان قاعدگي زيان آور نيست.

 

علائم مربوط به ناراحتي هاي قاعدگي:

بي نظمي در فواصل بين قاعدگي در بعضي از زن ها طبيعي است، در حالي كه در مورد بعضي از زن ها نشانه بيماري مزمن، تغذيه ناكافي و بد يا احتمالا عفونت يا غده (تومور) در رحم است.

چنانچه قاعدگي به موقع خود رخ ندهد ممكن است زن آبستن باشد. البته در بسياري از دختراني كه به تازگي قاعده شده اند و يا در زن هايي كه بيش از 40سال دارند اغلب ممكن است يك دوره قاعدگي رخ ندهد و يا بدون نظم و ترتيب باشد. نگراني يا آشفتگي يك زن ممكن است موجب شود كه قاعدگي پيش نيايد.

چنانچه در طي آبستني خونريزي رخ دهد معمولا نشانه سقط جنين است.

چنانچه قاعدگي بيش از 6 روز باشد، يا در طي آن خونريزي شديد باشد و بالاخره بيش از يك بار در ماه قاعدگي پيش آيد بايد به پزشك مراجعه كرد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:333