سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

قاعده ها و اصول اوليه پيلاتس

5 سه شنبه 10 آذر 1394
قبل از انجام هرگونه حركتي، دانستن، شناخت و آگاهي نسبت به تئوري هاي زيربنايي روش پيلاتس بسيار حائز اهميت است.

قبل از انجام هرگونه حركتي، دانستن، شناخت و آگاهي نسبت به تئوري هاي زيربنايي روش پيلاتس بسيار حائز اهميت است.

اصولي كه همواره بايد به آن توجه داشته باشيد و آنها را به دقت رعايت كنيد به قرار زير هستند:

تمرينات پيلاتس براي دوران بارداري و پس از آن

1. تمركز حواس:

تمركز حواس اساس و بنيان اين روش است. البته اهميت آن فقط به آن دليل نيست كه حواستان جمع باشد تا اعضاي بدن خود را در وضعيت صحيح حركت دهيد. بلكه بيشتر به اين خاطر است كه وقتي اين گونه بر بدن خود تمركز پيدا كنيد، درواقع از ذهن و فكر شما از هرگونه نگراني و اضطراب و تشويش هاي بي واسطه ي متصل به هم آزاد مي گردد و در نهايت به يك آرامش عميق و دروني خواهيد رسيد.

2. تنفس:

در روش پيلاتس طرز نفس كشيدن نيز بسيار مهم است. دو تمرين تنفس در مرحله ي گرم كردن بدن براي اطمينان از طرز درست تنفس شماست. حتي اگر فكر مي كنيد كه خيلي ابتدايي هستند به شما كمك مي كنند كه عميق و منظم نفس بكشيد.

3. كمربند قدرت:

كمربند مقاومت براي تمام تمرين ها لازم و ضروري است. اين كمربند قدرتي شامل 3 ناحيه بدن است. ناحيه پشت، شكم و سريني ها.

4. حركات روان:

برخلاف بعضي ديگر ورزش ها، روش پيلاتس بر اساس حركات تند و ناگهاني نيست، بلكه به آرامي از وضعيتي به وضعيت ديگر مي رود. شما به طور موزون ورزش مي كنيد و سرعت شما منطبق با تنفس شماست.

5. به آرامش رسيدن:

اين مرحله در طول دوره ي تمرين عامل مهمي به شمار مي آيد، البته نه به پر اهميتي دوران بارداري. ورزش هايي كه بايد قبل از تمرين ها براي گرم شدن انجام مي دهيد- چه در دوره بارداري و چه بعد از آن – گرفتگي و فشار را در بيشتر قسمت هاي بدن كاهش مي دهد، تنفس را آرام و بر ذهن تمركز مي كند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تمرينات پيلاتس براي دوران بارداري و پس از آن/ آنا سلبي/ مترجم: فهيمه بدخشان/ ناشر: علم و حركت /ص10