سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

فوايد مستقيم ورزش

5 يکشنبه 15 آذر 1394
فوايد ورزش هاي ويژه و هدفمند، تراكم استخوان مهره هاي ستون فقرات افزايش مي يابد و به اين ترتيب تمامي استخوان بندي تقويت مي شود.

هرگز به خود نگوييد، من پيرتر از آن هستم كه ورزش كنم، هر كسي مي تواند به نوعي ورزش كند، و سن عامل محدود كننده يا بازدارنده از ورزش كردن نيست. ما صدها بيمار داريم كه در سال هاي دهه هاي 70 ، 80 و حتي 90 زندگي خود هستند و به طور منظم، نه يك بار يا دو بار در هفته، بلكه هر روز بدون وقفه، ورزش مي كنند. اين بيماران مي گويند، وقتي كه ورزش مي كنند، احساس بهتر شدن دارند. هنگامي كه اين بيماران از كار روزانه خود غفلت مي كنند، در آن روز دشواري هاي بيشتري را تجربه مي كنند. بعضي ها اظهار مي كنند كه در روزهاي بدون ورزش اشتهاي كمتري داشته و روحيه شان به طرف افسردگي مي رود و يا افسردگي بيشتري احساس مي كنند.

از فوايد ورزش در بيماران مسن تر اين است كه احساس مي كنند بسيار راست راه مي روند، به عنوان مثال، پياده وري و ديگر ورزش ها تحمل وزن استخوان ها را تقويت مي كند كه در نتيجه فرآيند پوكي استخوان را به تاخير مي اندازد و يا در عمل آن را معكوس مي كند. ورزش سلول هاي استخواني را تحريك مي كند تا سلول هاي استخواني تازه بسازند. با افزايش فعاليت روزانه بدن خود را تشويق مي كند تا استخوان بيشتري ساخته شود.

فوايد ورزش هاي ويژه و هدفمند، مثلا در ورزش هاي تقويت پشت يا تقويت عضلات و ماهيچه ها تراكم استخوان مهره هاي ستون فقرات افزايش مي يابد و به اين ترتيب تمامي استخوان بندي تقويت مي شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري و درمان پوكي استخوان/ دكتر هريس ماكميان، دبرا فولگوم بروس/ مترجم: دكتر فروغ شفيعي/ناشر: عبادي فر/ ص130