سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

فشارخون چیست

5 دوشنبه 17 فروردين 1394
اگر بخواهیم فشار خون را به صورت علمی معنا کنیم عبارت است از نیرویی که بر واحد سطح جدار ( دیواره ) رگ ها وارد می شود.

اگر بخواهیم فشار خون را به صورت علمی معنا کنیم عبارت است از نیرویی که بر واحد سطح جدار ( دیواره ) رگ ها وارد می شود. این فشار توسط انقباض ماهیچه های قلب ایجاد می گردد. وجود فشارخون در بدن لازم است و بدون آن نمی توان زندگی کرد.
افرادی که فشارخون طبیعی دارند، از طول عمر و سلامت بیشتری برخوردارند.

برای این که خون بتواند در رگ ها گردش کند، باید نیرویی آن را به جلو براند این نیرو که توسط پمپ عظیمی به نام قلب اعمال می شود باعث ایجاد جریان و فشارخون در بدن می گردد.

فشارخون را می توان به سه زیر نوع تقسیم بندی کرد :
1- فشار خون طبیعی
2- فشار خون بالا
3- فشار خون پایین

فشارخون بالا را نیز می توانیم به دو نوع موقتی و همیشگی تقسیم کنیم. فشارخون بالای موقتی می تواند در اثر ورزش، ترس، تشویش، اضطراب، فعالیت بدنی بالا و ... ایجاد شود. ولی فشارخون بالای دائمی یا همان بیماری فشارخون بالا، در حالت معمولی و استراحت فرد نیز بالاتر از حد طبیعی است.


کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص24