سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

فشارخون مرد و زن ندارد

5 چهار شنبه 10 تير 1394
از عوامل تاثیر گذار روی ابتلا به بیماری فشارخون، عامل جنسیت است. مردان و زنان به خاطر تفاوت در یک کروموزوم جنسی، از هم متمایز می شوند.
 
از عوامل تاثیر گذار روی ابتلا به بیماری فشارخون، عامل جنسیت است. مردان و زنان به خاطر تفاوت در یک کروموزوم جنسی، از هم متمایز می شوند. همین تفاوت ژنتیکی سبب می شود که این دو جنس تفاوت های زیادی در عملکرد سیستم های مختلف بدن داشته باشند.

در بدن زنان هورمون های جنسی خاصی ترشح می شود؛ این هورمون های زنانه، بر فعالیت های عمده ی بدن زنان تاثیر می گذارد. این هورمون ها در زنان تا قبل از سنین یائسگی ترشح می شود. تا قبل از سن یائسگی، یعنی حدود سن پنجاه سالگی، فشارخون بالا در مردان بیشتر از زنان دیده می شود؛ ولی بعد از این سنین(یائسگی) احتمال ابتلای زنان یائسه به این بیماری نسبت به مردان هم سن کمی بیشتر است.
ولی به طور کلی مردان درباره ی فشارخون آسیب پذیرترند و باید بیشتر مواظب فشارخون خود باشند، زیرا خطرات قلبی و عروقی بیشتری در مردان مشاهده می شود.

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشار خون چرا؟ پیشگیری،درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا (علیها السلام)/ ص 37