سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

فشارخون عادي چيست؟

5 شنبه 15 اسفند 1394
فشارخون بالا از عارضه هاي رايجي است كه با بيماري هاي قلبي _ عروقي و آسيب هاي چشمي، كليوي و مغزي در ارتباط است.

فشارخون بالا از عارضه هاي رايجي است كه با بيماري هاي قلبي _ عروقي و آسيب هاي چشمي، كليوي و مغزي در ارتباط است. وقتي فشارخونتان را اندازه مي گيريد، دو عدد به شما گفته مي شود ( به طور مثال 12 روي 8) عدد اول سيستوليك و عدد دوم عدد دياستوليك است. عدد سيستوليك نشانگر حداكثر فشار است. يعني هنگامي كه قلب، تازه خون را به درون سرخرگ ها پمپاژ كرده و عدد دياستوليك، نشانگر حداقل فشار يعني زماني ست كه قلب در فاصله ي دو پمپاژ در حال استراحت است. فشارخون عادي يك فرد بزرگ سال 12 روي 8 است. در مقايسه با اين استاندارد فشار بالاتر از 14 روي 9 فشارخون بالا محسوب مي شود. عوامل اصلي تشديد كننده ي فشارخون عبارتند از: سيگار كشيدن و اضطراب. ديواره ي سرخرگ ها با افزايش سن سخت شده و جرم مي گيرد. اين دو حالت با كشيدن سيگار، مصرف بيش از حد الكل، اضافه وزن و بيماري ديابت تشديد مي شود. كمبود فعاليت هاي جسماني، مصرف زياد نمك و بالا رفتن چربي خون نيز از عوامل مؤثر در بالا رفتن فشارخون هستند. اگر سن شما بالاتر از سي و پنج سال است، توصيه مي شود كه فشارخون خود را هر دو سال يكبار اندازه بگيريد.

اضافه وزن: اين عامل در راه دفع سديم مشكلاتي ايجاد مي كند. در حدود نيمي از افرادي كه ميزان مصرف سديم خود را كاهش داده و به طور متوسط 4.5 كيلوگرم از وزن خود را كاسته اند، ديگر نيازي به درمان دارويي براي كاهش فشارخون ندارند.

مصرف بالاي نمك: اين فكر كه با افزايش سن، طبيعتا فشارخون نيز بالا مي رود فكري كاملا غلط است. پرهيز از مصرف نمك تقريبا به سرعت، باعث كاهش فشارخون مي شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي درمان با غذا/ دكتر سوزانا اليوير/ مترجم: رقيه عليزاده/ ناشر:پيك فرهنگ/ص 155