سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

فشارخون بالا چیست

5 سه شنبه 18 فروردين 1394
هرچه فشار خون پایین تر باشد، سلامت شما بیشتر است و بر عکس هر چه فشارخون بالاتر از حد طبیعی باشد، سلامت شما بیشتر در معرض خطر است.

افرادی که همیشه فشارخون شان بالاتر از حد طبیعی باشد، دچار بیماری فشارخون بالا شده اند.
هنگامی که قلب برای رساندن خون به اعضای بدن می تپد و فشارخون ایجاد می کند، بنا به عوامل مختلفی این فشار ایجاد شده بر سطح رگ ها که برای داشتن جریان خون لازم است، بالا و پایین می رود.

هرچه فشارخون پایین تر باشد، سلامت شما بیشتر است و بر عکس هر چه فشارخون بالاتر از حد طبیعی باشد، سلامت شما بیشتر در معرض خطر است.

باید دانست که تشخیص فشارخون بالا در مراحل اولیه اهمیت زیادی دارد و تشخیص این که فشارخون بالا موقتی است یا دائمی نیز مهم است، به طور مثال در بعضی افراد مشاهده می شود که فشارخون شان هنگام مواجه شدن با پزشک و یا محیط بیمارستان خود به خود بالا می رود. در این افراد باید برای تشخیص این که بیمار هستند یا نه، دقت شود.

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص28