سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

فشار خون و زمينه ي نژادي

5 شنبه 14 آذر 1394
تاريخچه خانوادگي، زمينه نژادي و سن از عوامل غير قابل كنترل فشار خون بالا هستند. مثلا آمريكايي هاي آفريقايي تبار به دليل زمينه نژادي، اغلب فشار خون بالا دارند.

گاهي عوامل تاثير گذار بر فشار خون بالا، عوامل غير قابل كنترلي هستند كه واقعا كنترلشان از عهده ي شما خارج است. شما نمي توانيد تاريخچه ي خانوادگي، زمينه ي نژادي، جنسيت و سنتان را تغيير دهيد. فرق هست ميان اين عوامل غير قابل كنترل و اينكه لباسي را داخل گنجه اويزان كنيد و بعد از مدتي، دو شماره برايتان كوچك شده باشد!

يكي از عوامل موثر بر فشار خون بالا، زمينه ي نژادي است.

شيوع فشار خون بالا در سراسر جهان را مي توان به چهار گروه به شرح زير تقسيم كرد:

صفر: در بعضي گروه هاي ساكن در نقاط دور افتاده، از قبيل آمازون، فشار خون بالا وجود ندارد و در حد صفر است.

پايين: در مردم روستايي آمريكاي جنوبي و لاتين، چين و آفريقا، فشار خون بالا شيوع كمي دارد (كمتر از 15 درصد).

معمولي: معمولا 15-30 درصد جمعيت هر ناحيه به فشار خون بالا دچارند. اين وضعيت اغلب جوامع صنعتي مثل ژاپن، اروپا و جمعيت سفيد پوستان آمريكا را شامل مي شود.

بالا: درصد ابتلا در كشورهاي اتحاد روسيه، فنلاند، لهستان و آمريكايي هاي آفريقايي تبار بسيار بالاتر است (30-40 درصد).

هر جا فشارخون بالا وجود دارد، عوارض قلبي، مغزي و كليوي هم به همان نسبت بالاست. صدمه ي بيماري هاي مرتبط با فشار خون بالا در جاهايي مثل كشور هاي اتحاد روسيه خيلي بالاست، ولي نه به اندازه ي آمريكايي هاي آفريقايي تبار. سكته ي مغزي، كه معمولا در ارتباط با فشار خون بالاست، دومين علت مرگ و مير در ژاپن است و تاكيد مستمر بر كنترل فشار خون بالا، جهت پيشگيري از بروز سكته ي مغزي است.

تحقيقات متعددي كه در سراسر دنيا روي فشار خون بالا صورت گرفته، مويد اين مطلب است كه، در جمعيت هاي مختلف، آگاهي كم و درمان ناقص فشار خون با درصد بالاي ابتلا همراه است.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/دكتر آلن روبين/مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر:كاروان/ ص54