سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

فشار خون ماکزیمم و مینیمم

5 جمعه 5 تير 1394
معمولاً فشار خون نرمال در بزرگسالان حدود 12روی 8 است. فشار خون طبیعی در کودکان کمتر از ده سال را، 9 روی 6 در نظر می‌گیرند.

فشار خون همانند دیگر انواع فشارها، با واحد میلی‌متر جیوه (mmHg) سنجیده می‌شود. البته در بین ما مرسوم است که یک صفر از آخر عدد درجه‌ی فشار خون کم می‌کنیم، در حقیقت واحد آن را به سانتی‌متر جیوه تبدیل می‌کنیم. به‌طور مثال به فشار خون 130 روی 90 میلی‌متر جیوه، 13 روی 9 می‌گوییم.
فشار خون در دو سطح اندازه‌گیری می‌شود:
1-‌ زمانی که قلب منقبض می‌شود و خون وارد سرخ ‌رگ‌های بدن می‌شود، در این حالت فشار خون به حداکثر (ماکزیمم) خود می‌رسد که فشار خون ماکزیمم (حداکثر یا سیستول) نام دارد.
2-‌ زمانی که قلب در حالت استراحت است و در این حالت فشار خون به حداقل (مینیمم) مقدار خود می‌رسد که به آن فشار خون مینیمم (حداقل یا دیاستول) می‌گویند.
فشار خون ماکزیمم فشاری است که، در عروق خونی در پی ضربان قلب پدید می‌آید.
فشار خون مینیمم (دیاستولیک) فشاری است که، به هنگام استراحت قلب یعنی بین دو ضربان پدیدار می‌شود.
معمولاً فشار خون نرمال (عادی یا طبیعی) در بزرگسالان را حدود 120 روی 80 میلی‌متر جیوه (12 روی 8) و فشار خون طبیعی در کودکان کمتر از ده سال را، 9 روی 6 در نظر می‌گیرند.
فشار خون بالا به حالتی گفته می‌شود که درجه‌ی فشار خون ماکزیمم یا سیستولیک بیشتر از 140 میلی‌متر جیوه (14) و درجه‌ی فشار خون مینیمم یا دیاستولیک بیشتر از 90 میلی‌متر جیوه (9) باشد.
زمانی که فشار خون سیستولیک (یا حد بالا) و دیاستولیک (یا حد پایین) به میزان 3 عدد کاهش یابند، فشار خون پایین شناخته می‌شود (افت فشار خون).
در افراد سالمند، فشار خون پایین اغلب به علّت مصرف زیاد داروها، دریافت کم پروتئین و انرژی، مصرف نمک به مقدار نامناسب، کم‌خونی، کم شدن آب بدن یا مشکلات غدد فوق کلیوی است. عمدتاً این موارد قابل درمان هستند.


کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص72