سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

فشار خون به زبان ساده

5 سه شنبه 12 آبان 1394
خون در صورتي به مغز ميرسد كه فشاري قادر باشد بر نيروي جاذبه غلبه كند و خون را از قلب به بالا بفرستد. عضله ي قلب، منبع اين فشار است و اين همان فشارخون است.

دستگاه قلبي-عروقي شما شامل قلب، شرايين، وريدها، مويرگ ها و خوني كه در آنها جريان دارد، بدنتان را تغذيه مي كند و بخش هاي مختلف بدن را به يكديگر مرتبط مي سازد.

دستگاه قلبي- عروقي مواد زير را با خود حمل مي كند:

غذا: كه به صورت كربوهيدرات، پروتئين، چربي، ويتامين ها و مواد معدني، از دستگاه گوارش جذب و به وسيله ي عروق به تمام اعضاي بدن رسانده مي شود.

اكسيژن: كه به وسيله ي ريه ها وارد بدن شده، در خون حمل ميشود و به اعضاي ديگر رسانده مي شود.

مواد زايد: كه محصول طبيعي سوخت و ساز مواد و حاصل واكنش هاي شيميايي زيادي در بدن است. به عنوان مثال، دستگاه قلبي- عروقي دي اكسيد كربن را به ريه ها و ساير مواد زايد را به كبد و كليه ها منتقل ميكند.

فشاري بايد وجود داشته باشد تا خون را در دستگاه قلبي- عروقي به جلو براند. در غير اينصورت، خون در پاها جمع ميشود و به دليل نيروي جاذبه همان جا مي ماند. همانطور كه در سيستم مُدرن آبرساني منازل فشاري لازم است تا آب را در لوله ها به جريان بيندازد، خون هم در صورتي به مغز شما ميرسد كه فشاري قادر باشد بر نيروي جاذبه غلبه كند و خون را از قلب به بالا بفرستد. عضله ي قلب، كه منبع اين فشار است، خون را با قدرت از قلب بيرون مي راند، بطوريكه خون نه تنها بر جاذبه غلبه مي كند، بلكه از كوچكترين مسيرها (مويرگ ها) هم عبور ميكند، يعني همان معابري كه حين عبور خون از آنها تبادل مواد صورت ميگيرد. مثلا اكسيژن به داخل بافت آزاد ميشود و دي اكسيد كربن موجود در بافت جذب خون ميشود.

وقتي ارگان هاي حياتي، مثل كليه ها، فشار كافي براي عملكرد صحيح دريافت نمي كنند، براي قلب پيغام مي فرستند كه با قدرت بيشتري پمپاژ كند. اما آنچه براي كليه ها خوب است، ممكن است براي مغز يا عروق خوني خوب نباشد. و اين زماني است كه پيامدهاي فشار خون بالا آشكار ميشود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/ دكتر الن روبين/ مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر: كاروان/ ص30