سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

فشار خون بالا و پيدايش سكته مغزي

5 يکشنبه 24 آبان 1394
فشار خون بالا مهم ترين عامل پيدايش سكته ي مغزي است و كنترل آن مي تواند مانع بروز انواع سكته هاي مغزي (از انواع ناشي از لخته گرفته تا انواع حاصل از خونريزي) شود.

اين عقيده، كه سكته ي مغزي يك رخداد تصادفي مثل برخورد صاعقه به شخص است، تا قرن بيستم ادامه داشت و در اين مدت نام "آپوپلكسي" برگرفته از واژه اي يوناني به معني "مورد اصابت صاعقه قرار گرفتن" را بر آن نهاده بودند. عوام براي اشاره به سكته ي مغزي از اين اصطلاح استفاده مي كردند. از آنجا كه آنرا غير قابل پيشگيري مي دانستند، آن را نوعي حادثه تلقي مي كردند و اصطلاح حادثه ي قلبي- عروقي (CVA) براي آن انتخاب شد. البته همانطور كه مشخص است، اين موضوع صحت ندارد.

سكته ي مغزي شايد بيشتر از حمله ي قلبي يا نارسايي كليوي، قابل پيشگيري است.

پيشرفتي كه در درمان فشار خون بالا بين سال هاي 1960 و 1970 صورت گرفت، باعث شد تا احتمال بروز اين پيامد فشار خون بالا كمتر شود. هر چند اخيرا پيشگيري از بروز سكته ي مغزي كم شده است، حتي با وجود كاهش روند شيوع سكته ي مغزي، اين بيماري هنوز سومين علت مرگ بعد از حمله ي قلبي و سرطان است.

هر چند ارتباط بين فشار خون بالا و سكته ي مغزي غير قابل انكار است، اما سكته ي مغزي به طرق ديگر هم مي تواند رخ دهد؛ راه هايي مثل آترواسكلروز، آمبولي مغزي يا خونريزي مغزي.

فشار خون بالا مهم ترين عامل پيدايش سكته ي مغزي است و كنترل آن مي تواند مانع بروز چنين سكته اي شود.

بررسي هاي باليني نشان داده است كه كاهش فشار خون بروز سكته ي مغزي را كاهش ميدهد و اينكه فشار خون در ابتدا چقدر بالا بوده يا بيمار در چه سن و سالي باشد مهم نيست. زيرا در اين حالت، از شيوع تمام انواع سكته هاي مغزي از انواع ناشي از لخته گرفته تا انواع حاصل از خونريزي، كاسته مي شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/دكتر آلن روبين/مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر:كاروان/ ص137