سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

فشار خون بالا و خطر سکته مغزی

5 دوشنبه 11 خرداد 1394
بین فشارخون بالا و سکته های مغزی ارتباط زیادی وجود دارد. احتمال وقوع سکته ی مغزی در افراد مبتلا به فشار خون بالا 4 برابر بیشتر از افراد سالم است.

سکته ی مغزی یک حادثه ی ناگهانی است که به دلیل اختلال خون در قسمتی از مغز به وجود می آید. فشارخون یک عامل بسیار خطرزا برای ایجاد سکته ی مغزی می باشد.

سکته ی مغزی دارای دو علت است؛ یکی همانند سکته های قلبی، با تنگ شدن سرخرگ های خون رساننده به مغز در اثر تصلب شرایین و مسدود شدن این رگ ها به وسیله ی لخته، خون رسانی به مغز قطع می گردد.
نرسیدن غذا و اکسیژن به مغز سبب می شود سلول های آن قسمت از بین رود. در نتیجه ی از کار افتادن قسمتی از مغز، بدن دچار اختلالات زیادی می شود، زیرا مغز فرمانده ی بدن است و اداره ی فعالیت دیگر اعضای بدن، به عهده ی آن است.

علت دیگر سکته ی مغزی پاره شدن یک رگ در داخل مغز است که سبب ایجاد خون اضافی در داخل مغز می شود. بیماری فشارخون بالا می تواند به صورت مستقیم نیز سبب وقوع سکته ی مغزی شود، به این صورت که با بالا رفتن بیش از حد فشارخون، خون ریزی مغز اتفاق می افتد.
تحقیقات نشان داده است که بین فشارخون بالا و سکته های مغزی ارتباط زیادی وجود دارد.

احتمال وقوع سکته ی مغزی در افراد مبتلا به فشار خون بالا 4 برابر بیشتر از افراد سالم است.

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص61