سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

فرضيات ورزشي غلط شايع بين زنان

5 چهار شنبه 25 شهريور 1394
مردم اطلاعاتي از منابع گوناگون در مورد ورزش و رژيم غذايي كسب مي كنند كه ممكن است هميشه درست نباشد حالا وقت آن است كه برخي از اين فرضيات غلط را باطل كنيم.

مردم اطلاعاتي از منابع گوناگون در مورد ورزش و رژيم غذايي كسب مي كنند كه ممكن است هميشه درست نباشد حالا وقت آن است كه برخي از اين فرضيات غلط را باطل كنيم.

1. وقتي كه شما تمرينات خود را قطع مي كنيد عضلات تبديل به چربي مي شوند.

اين گفته از ترس شما ناشي مي شود كه فكر مي كنيد با قطع تمرينات، تمام دوره بدنسازي شما به هدر مي رود، چون بافت ساختار چربي و عضله كاملا با هم متفاوت اند. از لحاظ فيزيكي اين غير ممكن است كه يكي به ديگري تبديل شود. اين درست است كه اگر تمرينات خود را قطع كنيد بدن شما چربي مي آورد ولي اين بدين خاطر است كه اگر از عضلاتتان به اندازه كافي كار نكشيد حجم آن ها كم مي شود. با كم شدن حجم عضلات شما بدن شما كمتر توان فعاليت و مصرف انرژي دارد؛ بنابراين بدن شما براي كسب چربي تمايل دارد.

2. هر نوع چربي در رژيم غذايي بد است.

خانم ها تا حد زيادي سعي مي كنند كه چربي ها را از برنامه ي غذايي خود حذف كنند؛ چون بر اين اعتقادند كه در غير اين صورت اين چربي ها در بدنشان انباشته مي شود.

آن چه كه آن ها متوجه نيستند اين است كه چربي نقش مهمي در بدن دارد و بدون آن بدن دچار مشكل مي شود. شما بايد فرق بين چربي هاي خوب مانند روغن زيتون كه در دماي عادي مايع است و روغن بد مانند كره كه در دماي عادي جامد است را بدانيد.

3. اگر با وزنه تمرين كنم بدنم زخم مي شود.

بسياري از زنان از اين امر كه ممكن است وزنه زدن، عضلات آن ها را بيش از حد حجيم كند وحشت دارند. اما حقيقت اين است كه به وجود آمدن بافت عضلاني به اين سادگي ها نيست. بعد از مدت كوتاهي با تجمع مايعات بدن در بافت هاي عضلاني ممكن است شما اين گونه احساس كنيد كه عضلاني شده ايد. اما حقيقت امر اين چنين نيست. براي ساختن توده ي عضلاني، شما بايد مستمرا بر شدت تمرينات خود بيفزاييد (اصل اضافه بار) يا عضلاتتان را تست كنيد. اگر اين را بخواهيد بايد جريان تمريناتتان را تغيير دهيد. تمرينات قدرتي به بقاي توده ي عضلاني كمك مي كند و درصد چربي بدن را كاهش مي دهد.

4. ورزش هايي مانند يوگا براي تناسب اندام كافي اند.

اين گونه تمرينات بسيار مناسب اند. آنها انعطاف را افزايش مي دهند، وضعيت فيزيكي بدن را بهبود مي بخشند و از لحاظ ذهني فوايد فراواني دارند. هر چند شما نبايد هرگز فقط بدويد، فقط وزنه بزنيد و يا فقط دوچرخه سواري كنيد. براي رسيدن به يك تناسب اندام صحيح بايد تمام قسمت هاي بدن به روش هاي گوناگون در فعاليت باشند و هيچ ورزش خاصي وجود ندارد كه به تنهايي اين كار را انجام دهيد. براي رسيدن به يك نتيجه ي واقعي شما بايد دو تا سه مرتبه در هفته ضربان خود را در حد مناسبي بالا ببريد و تمرينات خود را تغيير دهيد تا عضلات قلب و ريه و اعضاي دروني، عملكرد مؤثرتري داشته باشند.

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تناسب اندام در بانوان/ سيد محمد حسين موسوي/ ناشر: تخته جمشيد/ ص95