سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

فرزندان طلاق

5 چهار شنبه 16 دي 1394
اگر بچه داريد،جدايي شما تا ابد بر زندگي او اثر مي گذارد. محيط خانوادگي امن،زمينه ساز رشد عاطفي مناسب در كودك است و وقتي اين ساختار از بين برود تاثيرش ويرانگر است.

اگر بچه داشته باشيد، تصميم شما مبني بر جدايي تا ابد بر زندگي او اثر مي گذارد. لُب كلام اين است كه داريد تصميمي مي گيريد كه خواه ناخواه مجبوريد با تبعات آن زندگي كنيد. كنار آمدن با جدايي و سازگار شدن با تغييرات ناگزيرِ ناشي از آن براي بزرگ ترها كار دشواري است، اما چه بسا براي بچه ها دشوارتر هم باشد.

محيط خانوادگي امن، زمينه ساز رشد روان شناختي و عاطفي مناسب در كودك است. وقتي چنين ساختاري از بين مي رود تاثير آن مي تواند ويرانگر باشد. شما به عنوان فردي بزرگسال درك مي كنيد بسياري از تغييرات مرتبط با جدايي موقتي هستند و مي توانيد ساختاري جديد بنا كنيد، اما بچه ها ظرفيت محدودي در درك زمان و گذر آن دارند، بنابراين در وهله ي اول فكر مي كنند احساس متلاشي شدن و نابودي كه دچارش شدهاند دائمي است. بچه ها هم مي توانند با جدايي كنار بيايند. تحقيقات جديد نشان مي دهد كودكان شديدترين آسيب را از اختلاف و ارتباط ضعيف با والدين مي بينند. گرچه كودكان در قضيه ي جدايي والدين دچار مشكلات جدي مي شوند، شما به عنوان پدر يا مادر آنها قادريد تاثيرات منفي را به حداقل برسانيد و به آنها كمك كنيد علي رغم تغييراتي كه در ساختار خانواده تان ايجاد شده به رشد و بالندگي خود ادامه دهند.

اگر تصميم به جدايي مي گيريد به عنوان پدر و مادر موظفيد به گونه اي رفتار كنيد و تصميم گيري نماييد كه هميشه مصلحت فرزندانتان در اولويت قرار گيرد، فارغ از اينكه چه احساسي داشته باشيد. شايد رابطه ي زناشويي تان به آخر خط برسد اما رابطه با فرزندانتان تا آخر عمر ادامه دارد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب بهبود روابط زناشويي به زبان آدميزاد/ پائولا هال/ مترجم: ليلا رسولي/ ناشر: هيرمند/ ص363