سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

فراموشي و نشانه هاي آن

5 دوشنبه 10 خرداد 1395
اگر نمي دانيد كجا هستيد، شب است يا روز، يا حتي اسم همسر خود را فراموش كرده ايد، بايد با يك پزشك درميان بگذاريد

اين نشانه هاي بيماري را به خاطر بسپاريد:

آيا واقعيت هاي پيرامون خود را فراموش مي كنيد؟ فراموش كردن تاريخ امروز يك طرف. فراموش كردن تاريخ سال يك طرف. اگر نمي دانيد كجا هستيد، شب است يا روز، يا حتي اسم همسر خود را فراموش كرده ايد، بايد با يك پزشك درميان بگذاريد.

آيا نگران سلامتي خود هستيد؟ اگر فراموشي هاي موقتي كه به تازگي داشته ايد، باعث نگراني شما شده است، خود را اذيت نكنيد. مشكلتان را با يك پزشك در ميان بگذاريد.

آيا كارهاي روزمره ي خود را به خوبي انجام مي دهيد؟ اگر فراموشي در كار شما تاثير گذاشته است و شما به عنوان پدر و مادر يا پدربزرگ و مادربزرگ كار خود را به خوبي انجام نداده ايد، يا هرگونه فعاليت ديگري كه بايد انجام مي داديد را فراموش كرده ايد، از يك پزشك كمك بخواهيد.

 

اشيا را در ذهن خود دسته بندي كنيد؛ زماني كه كاغذ و قلم در دسترس نداريد در ذهن خود فهرست تهيه كنيد.

فهرست مورد نياز خود را تهيه كنيد؛ انچه لازم است بخاطر بياوريد را سريع بر روي كاغذ بنويسيد و به زمان و مكان اين كار توجه نكنيد.

نوك انگشت خود نخ ببنديد؛ نشانه هايي براي آنچه فكر مي كنيد ممكن است از يادتان برود در نظر بگيريد، مثلا براي يادآوري جاي پارك ماشين يك روبان همرنگ به انگشت و درختي كه ماشين خود را زير آن پارك كرده ايد ببنديد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان هاي خانگي/ دبورا تكاك/ مترجم: مينا اسماعيلي/ ناشر: گلبرگ/ ص110