سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

فتق و راه هاي پيشگيري از آن

5 شنبه 8 خرداد 1395
فتق كشاله ران هنگامي اتفاق مي افتد كه بافت شكمي در نقطه ضعيفي از ديواره شكم در قسمت كشاله ران برآمده مي شود

فتق

فتق حجاب حاجز مسئله رايجي است كه بر اثر آن قسمتي از معده داخل حفره سينه برآمده مي گردد. فتق اغلب بدون نشانه است. اما بعضي اوقات موجب بازگشت اسيد معده به مري مي گردد كه منجر به سوزش معده و مزه اسيدي در دهان مي شود.

فتق كشاله ران هنگامي اتفاق مي افتد كه بافت شكمي در نقطه ضعيفي از ديواره شكم در قسمت كشاله ران برآمده مي شود. فتق كشاله ران در مردان بيشتر از زنان رايج است. در مردان، اين فتق ممكن است در كيسه بيضه متورم گردد.

فرد مبتلا به فتق كشاله ران احساس مي كند كه (چه چيزي رها شده است).

نشانه هاي ديگر عبارت است از:

برآمدگي حساس در كشاله ران يا بيضه: اين برآمدگي ممكن است بتدريج ظاهر شود يا بعد از بلند كردن جسمي سنگين، سرفه كردن يا فشار، به طور ناگهاني بروز كند. اين برآمدگي هنگام دراز كشيدن ناپديد مي گردد.

ناراحتي يا درد در كشاله ران كه به بيضه نيز سرايت مي كند. اين ناراحتي هنگام خم شدن يا بلندشدن شديدتر مي شود.

حالت تهوع و ورم شكم: فتق كشاله ران ممكن است بر اثر افزايش فشار شكمي ناشي از بلند كردن اشياي سنگين، سرفه كردن يا فشارآوردن هنگام دفع مدفوع يا ادرار ايجاد شود. بعضي اوقات نقطه ضعيف در ديواره شكم مادرزادي است. فتق كشاله ران (برگشت پذير) خوانده مي شود چنانچه بافت برآمده را بتوان بافشار به محل خود در شكم برگرداند. اگر نتوان چنين كاري را انجام داد، آن فتق را (برگشت ناپذير) مي نامند.

 

پيشگيري:

براي بلندكردن اشيا از روش صحيح پيروي كنيد و از بلند كردن اشيايي كه براي شما خيلي سنگين است خودداري نماييد.

در صورت چاقي از وزن خود بكاهيد.

مواظب باشيد به يبوست مبتلا نشويد و هنگام اجابت مزاج يا ادرار كردن به خود فشار نياوريد.

سيگار نكشيد، بخصوص اگر مبتلا به سرفه مزمن هستيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي بهداشت خانواده/ دونالد كمپر/ مترجم: معصومه صابرمقدم/ ناشر: اطلاعات/ ص142