سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

غلظت قندخون

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
تغيير عادات ورزشي(كم يا زياد ورزش كردن) بعنوان مثال، مي تواند هم بر جذب موثر انسولين و هم بر ميزاني كه قندخون سوخت و ساز مي شود تاثير بگذارد. استرس، از هر نوع كه باشد، مي تواند به ترشح آدرنالين و در نتيجه بالا رفتن غلظت قند در خون منجر شود.

تغيير عادات ورزشي(كم يا زياد ورزش كردن) بعنوان مثال، مي تواند هم بر جذب موثر انسولين و هم بر ميزاني كه قندخون سوخت و ساز مي شود تاثير بگذارد. استرس، از هر نوع كه باشد، مي تواند به ترشح آدرنالين و در نتيجه بالا رفتن غلظت قند در خون منجر شود. عفونت ها، جراحات و اعمال جراحي از ديد بدن بيمار نوعي استرس تلقي مي گردند. بارداري نيز، همچون عادت ماهانه و يائسگي در بانوان به تغييراتي در غلظت قندخون منجر مي شوند. بعضي داروهاي مورد استفاده در پزشكي، بويژه استروئيدها، بعضي داروهاي ادرار آور و داروهاي ضد افسردگي نيز مي توانند بر غلظت گلوكز در خون تاثير گذار باشند.

 

اگر يكي از اين عوامل در زندگي شما وجود دارند، ضروري است كه قندخون خود را با دقت و وسواس بيشتري اندازه بگيريد و همچنين رژيم غذايي خود را با وضعيت جديد منطبق كنيد و البته با صلاحديد پزشك خود، حتي ممكن است لازم باشد مقدار انسولين تزريقي يا دارويي را كه براي كنترل قندخون مصرف مي كنيد، تغيير دهيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه و آشپزي براي بيماران ديابتي/ ميشل جانسون/ مترجم: دكتر محمد نخعي/ ناشر: شهراب/ ص8