سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

غرق شدگي، خطري در كمين كودكان

5 يکشنبه 6 دي 1394
براي آنكه فرزندتان را از خطر غرق شدگي درامان نگه داريد،محيط را كاملا ايمن كنيد؛مثلا سطل هاي آبي را دور از دسترسش قرار دهيد و او را تنها در وان حمام رها نكنيد.

بچه مي تواند در كمتر از 1 دقيقه و در آبي به عمق 2 سانتي متر غرق شود. وقتي پاي آب در ميان است، بايد از نوزاد به طور ويژه مراقبت كرد. وان حمام و استخر براي كودكان كم سن و سال خطرناك هستند، همچنين بركه ها، سونا، استخرهاي خانگي، يخدان ها (جايخي هاي بزرگ مخصوص حجم بالاي مواد خوراكي)، و جوي هاي آب. علاوه بر اين ها توالت فرنگي ها و سطل هاي آب نيز جزو موارد خطرناكي هستند كه در بيشتر مواقع هم اصلا به چشم نمي آيند.

بهترين و امن ترين راه اين است كه وقتي از وجود منبع آبي باخبر هستيد، يك لحظه هم بچه را از خودتان دور نكنيد و دائما به شما چسبيده باشد. خب، با نوزاد در اين مورد مشكلي تخواهيد داشت، اما هرچه بچه بزرگ تر بشود و استقلال بيشتري پيدا كند، كار شما سخت تر خواهد شد.

چند نكته براي پيشگيري از غرق شدن:

تمام سطل ها، صندوقچه هاي يخ و محفظه هاي ديگري را كه پر از آب هستند، خالي كنيد و آنها را دور از دسترس كودك قرار دهيد (محفظه هايي كه آب باران در آنها جمع مي شود هم براي بچه خطرناك است).

هرگز يك كودك بزرگ تر را مسئول مراقبت از فرزندتان در وان حمام يا استخر نكنيد. نه تنها حواس كودكان به آساني پرت مي شود، بلكه شايد در مورد اورژانسي، آن كودك نتواند فرزندتان را نجات دهد و كاري از دستش برنيايد.

فرزند خردسال خود را به دريا يا اقيانوس نبريد. موج هاي بزرگ، باتجربه ترين شناگران را هم غافلگير مي كند؛ كودك كوچكتر از آن است كه در مقابل موج بزرگ مقاومت كند.

هرگز كودك را تنها در وان ول نكنيد، حتي براي يك ثانيه، حالا به هر دليلي. اگر مجبوريد در را باز كنيد يا تلفن را جواب دهيد، بچه را هم در حوله اي بپيچيد و با خودتان ببريد. در غير اينصورت بگذاريد تلفن هرچه مي خواهد زنگ بخورد يا هر كه پشت در است هي در بزند.

درپوش توالت فرنگي را هميشه بگذاريد يا قفل مخصوص درپوش تهيه كنيد.

هميشه سوناي خانگي را پوشانده و درش را قفل كنيد.

اگر در خانه استخر داريد، آن را به حسگر و آژير خطر مجهز كنيد تا اگر چيزي يا كسي به درون آن افتاد، فورا با خبر شويد.

بيش از حد به حلقه ها و جليقه هاي نجات اميد نبنديد. اين گونه وسايل حتي اگر مخصوص بچه هم طراحي و توليد شده باشند، نمي توانند جاي نظارت دائم بزرگ ترها را بگيرند. بله، شايد بچه روي آب بماند، اما ممكن است در آن كله پا شود و سرش به چشم زدني زير آب برود و ديگر نتواند خودش را صاف كند و اگر شما همان نزديكي ها نباشيد و فورا او را برعكس نكنيد، ممكن است غرق شود.

نحوه ي احياي قلبي – تنفسي نوزاد (CPR) را ياد بگيريد.

وان هاي حمام هم خطرات خاص خودشان را دارند، يكي از مهم ترين اين خطرات، سوختگي با آب داغ است. حتما دماي آبگرمكن يا منبع آب گرم خانه را روي 48 درجه ي سانتي گراد تنظيم كنيد و هميشه پيش از گذاشتن بچه درون وان، گرماي آب را با دست تان چك كنيد. هرگز به خردسالان و كودكان نوپا اجازه ندهيد با شير آب حمام بازي كنند، چون ممكن است به طور اتفاقي آب داغ را تا آخرين درجه باز كرده و خداي ناكرده بسوزند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب اولين سال تولد كودك به زبان آدميزاد/ دكتر جيمز گِي لُرد و ميشل هِي گن/ مترجم: روجا خداپرست/ ناشر: هيرمند/ ص415