سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

غذاهايي كه براي سلامت لازمند كدامند؟

5 چهار شنبه 19 خرداد 1395
غذاي خوب نه تنها به پيشگيري از بيماري ها كمك مي كند بلكه به بدن بيمار براي مبارزه با بيماري و بهبود دوباره ياري مي رساند

تغذيه ناكافي ممكن است علت اصلي ناراحتي هاي بهداشتي باشد، علاوه بر آن فقر غذايي، قدرت بدن را براي مقاومت در برابر همه نوع بيماري ها كاهش مي دهد.

غذاي خوب نه تنها به پيشگيري از بيماري ها كمك مي كند بلكه به بدن بيمار براي مبارزه با بيماري و بهبود دوباره ياري مي رساند. بنابراين وقتي شخصي بيمار است، غذاي مقوي اهميت ويژه اي دارد.

غذاهايي كه براي سلامتي بدن لازم هستند:

1. غذاهاي سازنده بدن يا پروتئين ها:

پروتئين ها غذاهاي سازنده بدن هستند. پروتئين ها براي رشد كامل مغز، داشتن عضلات سالم، و بخش ها ي بسياري از بدن ضروري هستند. براي رشد و نيرومندي هركس بايد هر روز مقدار كافي پروتئين بخورد.

2. غذاهاي انرژي زا يا كربوهيدارت ها(قندها و نشاسته ها):

قندها و نشاسته ها غذاهاي انرژي زا هستند. آن ها مانند هيزم براي افروختن آتش هستند هرچه شخص سخت تر كار كند به غذاهاي انرژي زاي بيشتري نياز دارد. ولي يك رژيم شامل اين اغذيه به تنهايي و بدون پروتئين بدن ما را ضعيف مي كند.

3. غذاهاي ذخيره كننده انرژي(چربي ها و روغن ها):

چربي شكل تغليظ شده انرژي ذخيره اي است، بدن ما هنگامي كه به انرژي نياز دارد چربي را به قند تبديل مي كند. خوردن مقدار زيادي چربي واقعا زيان آور است، اما خوردن مقداري چربي يا روغن با هر وعده غذا سلامتي بخش است.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص: 175