سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

عوامل موثر بر فشار خون

5 يکشنبه 29 آذر 1394
عوامل بدني زيادي هستند كه بر فشار خون اثر مي گذارند و از هر يك از فاكتورهاي فيزيولوژيكي مثل غذا، ورزش، بيماري، مواد مخدر و غيره تاثير مي پذيرد.

عوامل بدني زيادي هستند كه بر فشار خون اثر مي گذارند و از هر يك از فاكتورهاي فيزيولوژيكي مثل غذا، ورزش، بيماري، مواد مخدر و غيره تاثير مي پذيرد.

عوامل بدني:

ميزان پمپاژ قلب

در دستگاه فشارخون ميزان پمپاژ، تعداد ضربان قلب ناميده مي شود و مقدار خوني است كه توسط قلب پمپاژ مي شود. هر چه تعداد ضربان قلب بيشتر باشد، فشارخون بالاتر است.

حجم مايعات

هر چه مقدار خون موجود در بدن بيشتر باشد، نرخ برگشت خون به قلب بالاتر و در نتيجه برون دهي قلب بيشتر است. بين مصرف نمك و افزايش حجم خون رابطه ي مستقيمي وجود دارد. مصرف نمك زياد سبب فشارخون بالا مي شود.

مقاومت

در دستگاه گردش خون، رگ هاي خوني داراي مقاومت هستند. هر چه مقاومت بيشتر باشد، فشارخون بالاتر است. مقاومت با اندازه ي رگ ها رابطه دارد (هرچه رگ ها گشادتر باشند، مقاومت پايين تر است). مقاومت به نرمي ديواره ي رگ ها هم مربوط مي شود. با انباشته شدن رسوب چربي روي ديواره ي سرخرگ ها نرمي لايه ي داخل سرخرگ ها كاهش مي يابد و در نتيجه سرخرگ ها سفت مي شوند.

عوامل منقبض كننده ي رگ هاي بدن (مثلا استرس) اندازه ي رگ ها را كاهش مي دهند و در نتيجه فشارخون را بيشتر مي كنند. داروهاي منبسط كننده ي عروق خوني (مثل نيتروگليسيرين) به افزايش قطر رگ ها كمك مي كنند، لذا فشارخون كاهش مي يابد.

غلظت يا سفتي مايعات

چنانچه خون غليظ شود، فشارخون افزايش مي يابد. شرايط خاص هم در تغيير غلظت خون موثرند. كم شدن غلظت گلبول هاي قرمز (كم خوني) سبب كاهش غلظت خون مي شود. افزايش غلظت قند خون نيز سبب غليظ تر شدن خون مي شود.

دستگاه عصبي خودكار بدن هر انساني، به همه ي عوامل مداخله گر فوق جواب مي دهد و آن ها را تنظيم مي شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب 5 گام براي كنترل فشارخون/ دكتر آنجلي آرورا/ مترجم: جواد ثابت نژاد/ ناشر: ذكر/ ص 14