سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

عوامل مؤثر در كهولت جنسي مرد

5 دوشنبه 1 شهريور 1395
بي تنوعي رابطه جنسي تكراري، سرگرم شدن با مشغله هاي حرفه اي يا اقتصادي، مصرف بيش از حد مشروبات،پرخوري و.. از علل بارز كهولت جنسي مردان است

عوامل فيزيئولوژيك و رواني چندگانه وجود دارند كه موجب كاهش توانايي جنسي مرد مي گردند. تغيير توانايي پاسخ جنسي افراد معمولا بر اساس يك يا دو علت زير صورت مي گيرد.

1. بي تنوعي رابطه جنسي تكراري، ملالت از شريك جنسي

2. سرگرم شدن با مشغله هاي حرفه اي يا اقتصادي

3. خستكي ذهني يا فيزيكي

4. مصرف بيش از حد مشروبات،پرخوري

5. ضعف فيزيكي و رواني (ذهني) شخص يا همسرش

 

بي تنوعي در رابطه جنسي:

شايد بي تنوعي، بزرگترين عامل كاهش علاقه ي مرد سالمند به آميزش جنسي با شريك جنسي خود باشد. اين بي تنوعي يا يكنواختي ممكن است نتيجه ي نهايي رابطه اي باشد كه از مرز نيازهاي فيزيكي جهت ارضاي جنسي، فراتر نرفته است. همين طور اگر جنبه جنسي ازدواج از ساير جنبه هاي آن كمرنگ تر باشد، باز هم ممكن است بي تنوعي بر آن حاكم گردد.

 

غرق شدن مرد در فعاليت هاي شغلي و اقتصادي

اغلب مردان موجود در گروه هاي سني 60-40 سال، به اوج رقابت اقتصادي و شغلي رسيده و براي رفع نيازهاي عمده ي شخصي و خانوادگي تلاش مي كنند. اين افراد خود را به طور كامل غرق در كاري مي كنند كه به واسطه آن بتوانند در چارچوب اجتماعي اقتصادي موجود، امنيت اقتصادي خانواده خود را در سطح لازم و كافي تامين نمايند.

 

خستكي ذهني و فيزيكي:

خستكي يكي از عوامل سست كننده ي تمايلات جنسي به شمار آمده و طي سال هاي ميانسالي و پس از آن، تاثير پيشرونده اي بر تمايلات جنسي شخص دارد. خستگي ذهني بيش از خستگي فيزيكي، قابليت پاسخ جنسي مرد را كاهش مي دهد.

زياده روي در مصرف غذا و الكل

مصرف زياد غذا يا مشروبات توسط مرد سالمند، تمايل به سركوب تنش هاي جنسي او دارد، به همان گونه كه موجب كاهش ظرفيت احساس و كسب موفقيت در ساير زمينه ها مي گردد. بسياري از مردان گزارش داده اند كه در اثر پرخوري، شدت تمركز حسي آن ها كاهش يافته، به طوري كه بعضي وقت ها بي هوش نسز شده اند.

 

ناتواني فيزيكي و رواني

ناتواني هاي با ماهيت فيزيكي مي توانند ظرفيت عمل جنسي شخص را در هر سني كاهش دهند. ولي به هرحال ميزان شيوع آن ها پس از 40 سالگي به سرعت افزايش پيدا مي كند. به خصوص پس از 60سالگي، به عنوان يك عامل مؤثر تر مطرح مي گردند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب احساسات و پاسخ هاي جنسي انسان/ ويليام مسترز/ ترجمه: دكتر بهنام اوحدي/ ص:188