سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

عوامل مؤثر بر تقويت تمركز كدامند؟

5 چهار شنبه 12 اسفند 1394
كم شدن توانايي فرد در تمركز مي تواند بسيار آزاردهنده باشد. مواقعي هستند كه نياز به داشتن تمركز مهم تر از مواقع ديگر است

كم شدن توانايي فرد در تمركز مي تواند بسيار آزاردهنده باشد. مواقعي هستند كه نياز به داشتن تمركز مهم تر از مواقع ديگر است. به طور مثال، سرجلسه ي امتحان يا هنگام اجراي اعمال سخت و خطرناك. عوامل زيادي مي تواند باعث از بين رفتن تمركز شوند از آن جمله: خستگي ذهني، حواس پرتي، خستگي جسمي و روش هاي نامناسب. درباره ي مسائل تمركز، تغذيه وجود دارد كه مي تواند مفيد باشد.

كاهش ميزان آب بدن: اين امر يكي از عوامل رايج در كاهش ميزان تمركز است. همزمان با خوردن آب بايد حواسمان باشد كه نوشيدني هاي شيرين الكل، قهوه و چاي پررنگ، باعث كاهش ميزان آب بدن مي شود.

كافئين: شواهد نشان داده است كه اين ماده تنها در كوتاه مدت، باعث افزايش تمركز مي شود. نوعي دارو وجود دارد كه ميزان هوشياري فرد را بالا مي برد. البته مسلم است كه در مواقع اضطراري بايد از اين دارو استفاده كرد.

صبحانه: آغاز روز با يك غذاي مغذي شما را قادر مي كند در صبح تمركز داشته باشيد، حتي انرژي مصرف شده در طي شب را نيز جايگزين مي كند. معمولا كودكان و نوجوانان از خوردن صبحانه طفره مي روند.

آهن: كم خوني ناشي از فقر آهن مي تواند باعث كاهش ميزان اكسيژني شود كه به مغز مي رسد و در نتيجه باعث مخل شدن تمركز فرد مي شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي درمان با غذا/ دكتر سوزانا اليوير/ مترجم: رقيه عليزاده/ ناشر:پيك فرهنگ/ص 189