سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

عوامل مؤثر بر انواع ديابت

5 پنج شنبه 16 ارديبهشت 1395
ديابت يكي از قديمي ترين بيماري هاي شناخته شده است. ديابت شيرين اغلب با بيماري هاي ديگري نظير بيماري قلبي يا هيپرتانسيون همراه است.

ديابت يكي از قديمي ترين بيماري هاي شناخته شده است. ديابت شيرين اغلب با بيماري هاي ديگري نظير بيماري قلبي يا هيپرتانسيون همراه است.

ديابت يك اختلال متابوليك است كه با كمبود هورمون انسولين، مقاومت به انسوبين يا هر دو مشخص مي شود و به هيپرگليسمي (قندخون بالا) و ساير اختلالات متابوليك منجر مي گردد. افرادي كه تشخيص ديابت براي آنها گذاشته شده است، در معرض خطر عوارض عصبي، قلبي عروقي، چشمي، كليوي و ساير عوارض هستند.

عوامل ژنتيكي در پيدايش ديابت نقش دارند، هرچند كه وجود عوامل غير ژنتيكي براي تظاهر بيماري ضروري است. به عنوان مثال ممكن است خانمي از نظر ژنتيكي مستعد بروز ديابت باشد، ولي بيماري او در زمان حاملگي بروز كند.

تقسيم بندي ديابت:

ديابت قندي وابسته به انسولين(نوع 1)

نوع1 همچنين به ديابت قندي آغاز شده در دوران جواني و وابسته به انسولين موسوم است. معمولا در ابتداي كودكي تشخيص داده مي شود، ولي مي تواند در هر سني پديد آيد و با توليد ناكافي انسولين به خاطر تخريب سلولهاي بتا در لوزوالمعده مشخص مي كردد.

ديابت قندي غيروابسته به انسولين(نوع2)

ديابت نوع2 همچنين به ديابت آغاز شده در بزرگسالان يا غير وابسته به انسولين اطلاق مي گردد. اين نوع ديابت بسيار شايع تر از نوع1 اين بيماري است. اين بيماري با مقاومت به انسولين ناشي از عوامل ژنتيكي و عوامل اكتسابي متعدد نظير چاقي و بي تحركي مشخص مي گردد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص: 15