سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

عوامل تعيين كننده تعداد دفعات روابط جنسي

5 پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395
رابطه جنسي بايد بر اساس اصول معقول و انساني صورت گيرد تا هريك از زوجين به نحو شايسته و درست از گرايشات جنسي خود بهره گيرند.

رابطه جنسي بايد بر اساس اصول معقول و انساني صورت گيرد تا هريك از زوجين به نحو شايسته و درست از گرايشات جنسي خود بهره گيرند. در ارتباطات جنسي هيچگاه نبايد خللي بوجود آيد چه در غير اين صورت احتمال بروز مشكلات و مسائل بروز مشكلات و مسائل حاد بيشتر مي شود و بنيان زندگي را در مورد تهديد قرار مي دهد.

براي حفظ ارتباط جنسي بايد معقولانه كوشش كردو در صورت وقوع اختلالي در اين روابط تا آنجايي كه امكان دارد چگونگي موضوع را در مورد بررسي قرار داد. ارتباط معقول رابطه ي جنسي نشانه ي عشق و علاقه عميقي است كه بين زن و شوهر وجود دارد. بايد از اين عامل پيوند دهنده همچون ساير عوامل به نحو موثر استفاده كرد. بايد با شناخت نارسايي ها و رفع آن، اين رابطه را مستحكم كرد چون ارتباط جنسي چيزي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت.

تعداد دفعات ارتباط جنسي بستگي مستقيمي به فرهنگ، قدرت جسماني، قدرت روحي و عواملي ديگر دارد. اما بطور كلي در عمل جنسي افراط و تفريط پسنديده نيست. تعداد دفعات نزديكي درواقع نمي تواند راضي كننده باشد، بلكه ارضاء و لذت بيشتر مطرح است.

اگر در عمل جنسي افراط شود براي دو طرف زيان آور است و كمترين ضرر آن ايجاد بي علاقگي و عدم اشتياق بوده و عمل نزديكي با لذت بيشتر انجام نمي شود. بهترين روش اين است كه جنبه تعادل رعايت شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب روانشناسي اختلال هاي جنسي/ محمدرضا دژكام/ ناشر: پيشتازان/ ص 65