سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

عوارض مكمل هاي بدن سازي

5 چهار شنبه 29 مهر 1394
استفاده برخي داروها و مكمل هايي كه در باشگاه هاي ورزشي ارائه مي شوند، ممكن است آسيب هاي جبران ناپذيري به بدن مصرف كنندگان وارد كند.

عوارض و خطرات مكمل هاي غيرمجاز در باشگاه هاي ورزشي

به هيچ وجه نمي توان به سلامت محصولات عرضه شده در باشگاه ها از جمله بدن سازي ها اعتماد كرد. استفاده برخي داروها و مكمل هايي كه در باشگاه هاي ورزشي ارائه مي شوند، ممكن است آسيب هاي جبران ناپذيري به بدن مصرف كنندگان وارد كند. ارائه داروهاي هورموني به طور مطلق در باشگاه هاي ورزشي از جمله بدن سازي ها ممنوع است. برخي فراورده ها مانند داروهاي هورموني كه تحت عنوان آنابوليك از آنها نام برده مي شود، براي افزايش حجم عضله مورد استفاده قرار مي گيرند و همچنين فراورده هايي تحت عنوان مكمل ها در كنار فعاليت ورزشي و رژيم هاي غذايي براي افزايش حجم و قدرت ورزشكار مصرف مي شوند.

برخي از انواع آثار مخرب مكمل ها و داروهاي هورموني

از جمله عوارض داروهايي كه تحت عنوان آنابوليك استفاده مي شوند، بروز انواع اختلالات مانند ريزش مو، افزايش موهاي زائد بدن، چرب شدن و جوش زدن پوست و همچنين عوارض مهم ديگري مانند عقيمي، آثار سوء بر چربي خون و افزايش خطر حوادث قلبي و عروقي، آسيب كبدي و كليوي كه گاه حتي تا حد سرطان هم پيشرفت مي كند، برخي اختلالات روحي و رواني مانند پرخاشگري، ناپايداري عاطفي، افسردگي و امكان بروز ديابت است.

قسمت قابل توجهي از مكمل ها به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شوند، مصرف كنندگان بايد توجه كنند كه اين محصولات حتما داراي مهر و تاييديه وزارت بهداشت باشند. البته ممكن است برخي از ورزشكاران، مكمل هاي غيرمجاز را بيشتر از مكمل هاي مورد تاييد، قبول داشته باشند. دليل تاثير بيشتر مكمل هاي غيرمجاز آن است كه اين فرآورده ها عمدتا آلوده به داروهاي هورموني هستند كه به صورت كاذب موجب افزايش اثر ظاهري اين مكمل ها خواهد شد.

ورزشكاراني كه از مكمل ها استفاده مي كنند بايد توجه داشته باشند كه اين مكمل ها در برخي افراد به دليل بيماري زمينه اي، قابليت مصرف ندارند. همچنين انتخاب مكمل بايد بر اساس سطح فعاليت صورت گرفته و به درستي و با روش صحيح مورد استفاده قرار گيرند. رعايت نكات فوق در مورد مكمل ها تنها با مشورت افرادي چون متخصصين تغذيه، پزشك و داروساز امكان پذير است.

 

منبع: آكاايران