سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

علل دخيل در ايجاد چاقي كدامند؟

5 سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
عوامل ژنتيكي و ارثي در بروز چاقي نقش دارند. همچنين چاقي نتيجه رفتار و عادات ناسالم در شيوه زندگي مي باشد.

در سال هاي اخير مردم ايران به شكل فزاينده اي دچار اضافه وزن و چاقي شده اند. درحال حاضر تعداد زيادي از ايرانيان دچار اضافه وزن هستند و برخي از آن ها چاق محسوب مي شوند. تعداد افراد دچار اضافه وزن و چاقي همچنان درحال افزايش است.

عوامل دخيل در ايجاد چاقي:

عوامل ژنتيكي و ارثي در بروز چاقي نقش دارند. همچنين چاقي نتيجه رفتار و عادات ناسالم در شيوه زندگي مي باشد.

با افزايش سن، سرعت متابوليسم بدن كاهش مي يابد و در نتيجه سوزاندن كالري در بدن كندتر صورت مي گيرد، بنابراين جهت حفظ وزن بدن لازم نيست كه كالري زيادي مصرف كنيد. با افزايش سن، بايد نگراني بيشتري در مورد ميزان كالري مصرفي داشته باشيد.

مردان نسبت به زنان در حالت استراحت كالري بيشتري مي سوزانند، در نتيجه مردان جهت حفظ وزن خود نياز به كالري بيشتري دارند. پس از يائسگي توانايي زنان جهت سوزاندن كالري كاهش بيشتري مي يابد.

غذاهاي غني از كالري و چربي و حاوي مواد مغذي اندك، بعنوان جزيي از عادات غذايي ما شده اند.

ورزش نكردن با چاقي ارتباط نزديكي دارد. بيشتر افراد هيچگونه فعاليت جسماني ندارند.

چاقي دوران كودكي معمولا در بزرگسالي نيز ادامه مي يابد. محققين بر اين عقيده اند كه سلول هاي چربي تشكيل شده در دوران كودكي همچنان در بزرگسالي نيز وجود دارند. رژيم گرفتن در بزرگسالي بجاي كاهش تعداد اين سلول هاي چربي، تنها اندازه آن ها را كاهش مي دهد.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

راهنماي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ دكتر اكبر نيك پژوه/ ناشر موسسه پيشگيري و ارتقاء سلامت/ص:129