سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

علل بروز نازايي در زنان

5 سه شنبه 30 شهريور 1395
از نظر تعريف به عدم وقوع حاملگي بدون پيشگيري پس از يك سال گفته مي شود، و در صورتي كه قبل از آن هيچ حاملگي اتفاق نيافتاده باشد، نازايي اوليه و در غير اين صورت نازايي ثانويه اطلاق مي شود

از نظر تعريف به عدم وقوع حاملگي بدون پيشگيري پس از يك سال گفته مي شود، و در صورتي كه قبل از آن هيچ حاملگي اتفاق نيافتاده باشد، نازايي اوليه و در غير اين صورت نازايي ثانويه اطلاق مي شود. كلمه عقيمي با نازايي متفاوت است و به عدم امكان حاملگي براي هميشه اطلاق مي شود. حداكثر قدرت باروري براي زنان و مردان بين 20 تا 25 سال بوده و با افزايش سن، خصوصا در زنان احتمال آن كاهش مي يابد. به عبارت ديگر شيوع نازايي با افزايش سن افزايش مي يابد. يكي ديگر از عوامل مؤثر در قدرت باروري تعداد دفعات نزديكي است. به نحوي كه احتمال حاملگي در زوجيني كه كمتر از يك بار در هفته نزديكي مي كنند.

 

علل نازايي در زنان

نازايي ممكن است به وجود مشكلاتي در زن، مرد يا هر دو نفر مربوط باشد كه در اين قسمت بيش تر به علل نازايي در زنان و راه كارهاي درماني خواهيم پرداخت.

 

علل كلي نازايي در زنان به ترتيب شيوع عبارتند از:

اختلالات مربوط به لوله رحمي

عدم تخمك گذاري

اختلالات گردن رحم

آندرومتريوز

علل رحمي

نيمي از موارد نازايي به علت اختلال در كار تخمك گذاري تخمدان ها است. اگر زن به طور منظم قاعده شود، دليل بر تخمك گذاري مناسب است و اگر قاعدگي او نامرتب باشد، تخمك گذاري مناسبي وجود ندارد كه بايد علت آن بررسي شود. تشخيص دقيق علت نازايي زنان تنها توسط پزشك و با انجام آزمايشات و سونوگرافي هاي متعدد امكان پذير است. اختلالات رحمي بيش تر موجب سقط مي شوند و در نازايي نقش زيادي ايفا نمي كنند.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:409