سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

علل بروز صرع چيست؟

5 سه شنبه 30 شهريور 1395

صرع نوعي اختلال عصبي است كه در فرد مبتلا باعث ايجاد حالت غش و حمله هاي صرعي مي شود. عدم تعادل نوسان هاي الكتريكي مغز دلايل گوناگوني مي تواند داشته باشد. گاهي اوقات اين مساله ارثي است و گاهي اوقات نيز بر اثر آسيبي پيش از تولد در حين يا پس از تولد به وجود مي آيد و گاهي اوقات عامل آن مي تواند وجود يك تب يا عفونت باشد. واژه هاي صرع كوچك و صرع بزرگ براي توصيف شدت و ضعف حمله هاي صرعي به كار مي رود كه البته امروزه چندان مورد استفاده نيست. حمله هاي خفيف تنها لحظاتي طول مي كشد كه در آن فرد، حافظه ي كوتاه مدت خود را از دست داده و توانايي تمركز ندارد.

حملات شديد عبارتند از: تشنج هاي بسيار شديدي كه حتي مي تواند روزانه چندبار اتفاق بيفتد. عوامل محرك اين اين حملات مي تواند قاعدگي، نورهاي شديذ يا سوسو، استرس، الكل يا بيماري هاي ديگر باشند.

قندخون: ميزان قندخون در بروز حملات صرعي مؤثر است، پايين بودن قندخون مي تواند، منجر به بروز حملات صرعي در برخي افراد شود، توصيه مي شود قندخون اين افراد در سطح ثابتي حفظ شود.

منيزيم: مصرف اين ماده ي معدني كه در پيام رساني هاي عصبي مغز دخيل است، در برخي از افراد مبتلا به صرع مي تواند مفيد باشد.

كازئين و گلوتن: در بعضي افراد حذف پروتئين شير يعني كازئين و حذف پروتئين موجود در غلات يعني گلوتن به ميزان چشم گيري از خطر بروز حملات صرعي مي كاهد.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب دارو درماني مؤثر/ اسكات واكر/ مترجم: دكتر امير هوشنگ زرگرزاده/ ناشر: چهارباغ/ ص:260