سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

علل اصلي خارش و انواع آن

5 دوشنبه 30 فروردين 1395
خارش نوعي احساس نامطبوع است كه تمايل به خاراندن را ايجاد مي كند. خارش يك علامت است نه يك بيماري و در حقيقت يكي از شايعترين علائم بيماري هاي پوستي است

خارش نوعي احساس نامطبوع است كه تمايل به خاراندن را ايجاد مي كند. خارش يك علامت است نه يك بيماري و در حقيقت يكي از شايعترين علائم بيماري هاي پوستي است كه بيمار را به مطب مي كشاند. خارش مي تواند نشانه يك بيماري پوستي يا يك بيماري غير پوستي باشد.

انواع خارش:

انواع خارش را مي توان به طريق مختلف طبقه بندي كرد:

خارش اوليه: خارش بدون حضور ضايعه پوستي است و بيمار علائم پوستي ندارد مانند: خارش ناشي از اختلالات متابوليك، بارداري، بيماري هاي خون و اختلالات رواني.

خارش ثانويه: خارش نتيجه و معلول بيماري يا ضايعات پوستي استو مثل: درماتيت هرپتيفرم، گال، و ... البته ممكن است زمان بروز خارش، قبل، همراه يا بعد از ضايعات پوستي باشد.

علل خارش:

علل و عوامل بسياري ممكن است ايجاد خارش نمايند. كه مي توان آن ها را به 2گروه تقسيم كرد.

علل خارجي خارش:

عوامل فيزيكي و مكانيكي مثل خارش ناشي از آفتاب، سرما، فشار، گرما

عوامل شيميايي مثل تماس با مواد آلرژن يا تحريك كننده

عوامل بيولوژيك مثل نيش حشرات و ساير انگل هاي پوستي

علل داخلي خارش:

بيماري هاي اتوايميون

بيماري هاي خون

بيماري هاي هورموني از قبيل لوكمي، لنفوم، ماستوسيتوزيس، فقرآهن

بيماري هاي هورموني از قبيل ديابت، هيپو يا هيپرتيروئيدي

حاملگي

بيماري رواني مثل اضطراب، ترس از آلودگي به شپش

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي عملي تشخيص و درمان بيماري هاي پوست/ دكتر محمدعلي ماپار/ ناشر: طبيب/ ص 32